Czy świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy powinny być opodatkowane VAT?

24.06.2022

Czy otrzymana opłata z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy stanowi wynagrodzenie za świadczoną usługę? Częściowe wyjaśnienie przeds...

Czytaj dalej...
Czy świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy powinny być opodatkowane VAT?

24.06.2022

Czy otrzymana opłata z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy stanowi wynagrodzenie za świadczoną usługę? Częściowe wyjaśnienie przeds...

Czytaj dalej...
Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne z dofinansowaniem WFOŚiGW. Czy rozliczasz się z korekty wieloletniej odliczenia VAT?

23.06.2022

Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne z dofinansowaniem WFOŚiGW. Czy rozliczasz się z korekty wieloletniej odliczenia VAT?

Czytaj dalej...
Z VAT czy bez VAT? Opodatkowanie opłaty za śmieci trafiło do Trybunału Konstytucyjnego!

21.06.2022

Jedno z Miast powzięło wątpliwości czy słusznym jest pobierając opłatę za śmieci od najemców lokali komunalnych traktować je jako podlegające opodatko...

Czytaj dalej...
Jak zafakturować aport nieruchomości gminnej?

15.06.2022

Przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za objęcie udziałów w spółce prawa handlowego to spotykana niekiedy w działalności samorządów tra...

Czytaj dalej...
Stanowisko WSA w Gdańsku z 11 maja 2021 r. w kwestii prewspółczynnika powierzchniowego

08.06.2022

Stanowisko WSA w sprawie stosowania przez gminę prewspółczynnika liczonego metodą powierzchniową.

Czytaj dalej...
Czy prawo do odliczenia VAT od faktury zakupu jest uzależnione od dokonania zapłaty za zakup?

31.05.2022

W praktyce rozliczeń VAT i prowadzenia wymiany handlowej można się spotkać z następującym tokiem zdarzeń. Podatnik dokonuje zakupów na poczet prowadze...

Czytaj dalej...
Opodatkowanie sprzedaży gruntu, na którym posadowiony jest budynek lub fragment budynku sąsiada/dzierżawcy

26.05.2022

Gmina ma zamiar sprzedać nieruchomość nieobjętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i bez warunków zabudowy, na której znajduje się budy...

Czytaj dalej...
Więcej podatników skorzysta z pełnego odliczenia podatku VAT

23.05.2022

W ramach pakietu Slim VAT 3 przewidywane są kolejne zmiany w przepisach o podatku VAT. Jedna z nich dotyczy możliwości stosowania pełnego odliczenia p...

Czytaj dalej...