Dyrektywa o ochronie sygnalistów – o co chodzi?

28.07.2021

Już tylko niewiele ponad 4 miesiące na przygotowanie organizacji do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach! Uchwalona w 2019 r. unijna Dyrektywa w sprawie...

Czytaj dalej...
Dyrektywa o ochronie sygnalistów – o co chodzi?

28.07.2021

Już tylko niewiele ponad 4 miesiące na przygotowanie organizacji do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach! Uchwalona w 2019 r. unijna Dyrektywa w sprawie...

Czytaj dalej...
Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż

21.12.2020

W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie ...

Czytaj dalej...

02.12.2020

Jak powinien wyglądać regulamin ZFŚS, aby był zgodny z obowiązującymi przepisami oraz jakie dane osobowe można zbierać w ramach jego funkcjonowania?...

Czytaj dalej...
Monitoring wizyjny w stosunkach pracy

02.12.2020

Monitoring miejsc pracy stosowany jest przez pracodawców od wielu lat. W maju 2018 r. został on uregulowany w ustawie o ochronie danych osobowych, a u...

Czytaj dalej...
Pracownicze Plany Kapitałowe a ochrona danych osobowych

27.11.2020

Od 1 stycznia 2021 r. kolejna grupa pracodawców dołączy do programu PPK. Choć inne grupy, w tym największe na polskim rynku firmy, musiały mierzyć się...

Czytaj dalej...
Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i w jakich terminach musi się z nich wywiązać?

28.09.2020

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który pozwala pracownikom systematycznie gromadzić k...

Czytaj dalej...

21.04.2020

Od kilku dni obowiązuje tzw. "tarcza antykryzysowa" 2.0. - jakie zmiany wprowadzono? Sprawdź, czy nie przysługują Ci zwolnienia bądź świadcz...

Czytaj dalej...

02.04.2020

„Tarcza antykryzysowa” obejmuje również pracodawców, poruszając kwestie dopłat do wynagrodzeń pracowników czy badań lekarskich. Z czego można skorzys...

Czytaj dalej...