Kogo i od kiedy obowiązują kasy on-line oraz co zrobić z kasami fiskalnymi starego typu?

Data publikacji: 10-10-2019

Obowiązek stosowania do ewidencji sprzedaży kas fiskalnych on-line ciągle budzi wątpliwości przedsiębiorców i rodzi pytania, od kiedy i czy w ogóle powinienem zacząć je stosować? Kiedy powinienem posiadane kasy „starego typu” tj. z zapisem kopii papierowym lub elektronicznym wymienić i czy będę mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy online.

Po pierwsze obowiązek rozpoczęcia stosowania kasy online do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych dotyczyć będzie wybranych grup towarów i usług. Przedsiębiorcy sprzedający wymienione towary i usługi będą musieli kasy starego typu wymienić na kasy online, w określonych poniżej terminach:

a) do dnia 31 grudnia 2019 r. – dla:

- świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

- sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

b) do dnia 30 czerwca 2020 r. – dla:

- świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

- sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – dla świadczenia usług:

- fryzjerskich,

- kosmetycznych i kosmetologicznych,

- budowlanych,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- prawniczych,

- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

A co z przedsiębiorcami, którzy nie sprzedają wymienionych powyżej towarów i usług, a nadal stosują kasy „starego typu”?

Stosują swoje kasy nadal, aż do ich wyeksploatowania. Kasy z papierowym zapisem kopii zostały wycofane z użytku już od 1 września 2019 r., więc kiedy pamięć takiej kasy się zapełni, przedsiębiorca ma do wyboru przejścia na kasę z elektronicznym zapisem kopii lub kasę online. Kasy z elektronicznym zapisem kopii będą funkcjonowały na rynku do 31 grudnia 2022 r. i po tej dacie nie będzie już możliwości zakupienia takiej kasy lub wymiany pamięci, przedsiębiorcom zostaną do wyboru już tylko kasy online.

Z ulgi na zakup kasy online nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy dobrowolnie wybierający tę kasę. Ulga na zakup kasy będzie przysługiwała wyłącznie przedsiębiorcom, którzy będą mieli obowiązek rozpoczęcia ewidencji sprzedaży na kasie online, oraz tym którzy dotychczas nie korzystali z żadnej kasy, a teraz wybiorą kasę online jako swoją pierwszą kasę fiskalną.

Milena Załęska

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o.