Sposoby liczenia wartości podatku VAT na fakturze - od netto czy od brutto?

02.02.2022

W jaki sposób wyliczyć wartość podatku VAT na fakturze – od ceny netto, czy od ceny brutto? Czy podatnik powinien przyjąć jeden sposób wyliczania wart...

Czytaj dalej...
Skany faktur w dokumentacji podatnika

31.01.2022

Odpowiadam czy skany faktur mogą być traktowane na równi z klasycznymi fakturami papierowymi i elektronicznymi.

Czytaj dalej...
Ustawodawca doprecyzowuje w przepisach krajowych kwestię opodatkowania przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy prawa - koniec wątpliwości

25.01.2022

Po miesiącach niepewności wywołanych wyrokiem TSUE w sprawie C-604/19 polskie przepisy precyzują kwestię obowiązku podatkowego dla opłat za przekszta...

Czytaj dalej...
Zasady ujmowania faktur korygujących in minus od 1 stycznia 2022 r.

24.01.2022

W ramach pakietu SLIM VAT, z dniem 1 stycznia 2021 r., zmienione zostały zasady rozliczania faktur korygujących in minus zarówno przez ich wystawców, ...

Czytaj dalej...
Czy dotacje na usuwanie folii rolniczych podlegają opodatkowaniu VAT?

20.01.2022

Czy w tym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz rolników – czy należy ich uznać za odbiorców tych usług? Czy przyznana dotacja je...

Czytaj dalej...
Limit dla transakcji gotówkowych jednak od 2023 r.

18.01.2022

Na naszym blogu, 22 listopada 2021 r. pisaliśmy o skutkach projektowanej zmiany limitu dla transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Czytaj dalej...
Czasowe obniżki VAT

13.01.2022

W Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawe...

Czytaj dalej...
0% stawka VAT na dostawę sprzętu „komputerowego” dla placówek oświatowych – kiedy?

09.01.2022

Preferencyjną 0% stawkę VAT można zastosować przy zachowaniu określonych warunków na podstawie ustawy bądź rozporządzenia.

Czytaj dalej...
Z 01.01.2022 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w przepisach o VAT

31.12.2021

Streszczenie zmian w przepisach ustawy o VAT, które będą od jutra obowiązywać podatników.

Czytaj dalej...