Odliczenie VAT w lutym, ale prawo do odliczenia powstało w listopadzie - jaką proporcję zastosować? (art. 86 ust. 14)

12.11.2021

W ustawie o VAT przewidziano szczególną zasadę stosowania proporcji dla faktur odliczanych na przełomie danego roku. Z doświadczenia wydaje się, że ni...

Czytaj dalej...
VAT od rekompensaty i odliczanie podatku VAT przez operatora transportu publicznego

10.11.2021

Mamy już stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz nową interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej!

Czytaj dalej...
Polski Ład a opłaty przekształceniowe

04.11.2021

W gąszczu przepisów wynikających z Polskiego Ładu dostrzegamy przepis odnoszący się, jak wynika z uzasadnienia, do opłat przekształceniowych. Po wątpl...

Czytaj dalej...
Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu?

29.10.2021

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy Kodeks karny skarbowy w przypadku korekty części ewidencyjnej bądź deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7 należ...

Czytaj dalej...
Zgłoszenie inwestora do odbioru vs formalny odbiór, czyli kiedy prace budowlane uznać za zakończone?

28.10.2021

Ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego dla wykonania usług budowlanych może stanowić dla JST problem. Dajmy na ten przykład wykonanie przyłącz...

Czytaj dalej...
Realizacja celów przeciwpożarowych przez gminę a podatek VAT

26.10.2021

W niedawno wydanym wyroku NSA odniósł się do odliczenia podatku VAT od budowy sieci wodociągowej, w przypadku gdy sieć jest budowana na cele świadczen...

Czytaj dalej...
Paragon fiskalny w rejestrze zakupu?

20.10.2021

Czy muszę mieć fakturę do paragonu? Czy mogę ująć paragon fiskalny w ewidencji zakupu? Jaki numer dokumentu wskazać? – takie pytania dostajemy od nasz...

Czytaj dalej...
Interpretacja ogólna ws opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe

15.10.2021

Interpretacja ogólna ws opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe – wyjaśniono stosowanie zwolnienia od podatku VAT na pod...

Czytaj dalej...
Doliczenie podatku VAT do ustalonego odszkodowania za wywłaszczenie

14.10.2021

Bardzo często jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają do czynienia ze szczególną formą dokonania dostawy towaru – przeniesieniem z nakazu organu...

Czytaj dalej...