Jak uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT?

Data publikacji: 14-02-2019

Od 1 stycznia 2019r. zwrot podatku VAT wynikający z deklaracji za dany okres rozliczeniowy jest możliwy bez składania dodatkowego wniosku do Urzędu Skarbowego. Wystarczy na ostatniej stronie deklaracji VAT-7 zaznaczyć 25. dniowy termin zwrotu. Żeby jednak mieć prawo do uzyskania pieniędzy w przyspieszonym trybie należy spełnić łącznie szereg warunków.

Po pierwsze kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji mają dotyczyć wyłącznie faktur, które zostały w całości opłacone do dnia złożenia deklaracji. W tym gotówką mogą być opłacone faktury, których łączna kwota zobowiązania wobec dostawcy nie przekracza 15 000 zł, wszystko co jest ponad to powinno zostać opłacone przelewem. Ten może zostać wykonany wyłącznie z rachunku zgłoszonego do Urzędu Skarbowego, a który należy do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej posiadających siedzibę na terytorium Polski.

Po drugie, jeżeli na deklaracji wykazana została kwota podatku do rozliczenia przeniesiona z poprzedniego okresu, to jej wysokość nie może przekroczyć 3000 zł.

Dodatkowo do Urzędu Skarbowego należy złożyć potwierdzenia zapłaty wszystkich faktur wykazanych w rejestrze zakup, które składają się na kwotę podatku naliczonego w bieżącej deklaracji.

Ostatni warunkiem jest posiadanie przez podatnika przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczenia VAT, za który ubiegamy się o zwrot, statusu czynnego podatnika VAT oraz regularne składania deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego.

Podsumowując: zwrot podatku VAT w terminie 25. dni od daty złożenia deklaracji jest możliwy kiedy:
1. Rejestr zakupów składa się wyłącznie z faktur opłaconych, najlepiej przelewem
2. Do Urzędu Skarbowego dostarczono wszystkie potwierdzenia zapłaty za ww. faktury
3. Na deklaracji nie wykazujemy kwoty z przeniesienia wyższej niż 3000zl
4. Jesteśmy czynnymi podatnikami VAT od co najmniej 12 miesięcy i nie uchylaliśmy się w tym czasie od obowiązku składania deklaracji VAT-7

Milena Karaśkiewicz

Asystent doradcy podatkowego