Stawki VAT na towary spożywcze i paliwa w 2023 roku

Data publikacji: 23-12-2022

Od 1 lutego 2022 roku obowiązują obniżone stawki VAT między innymi na towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, gaz ziemny (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00), energię elektryczną (CN 2716 00 00), energię cieplną, benzynę silnikową (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49), oleje napędowe (CN 2710 19 43 i 2710 20 11). Więcej na ten temat pisaliśmy na naszym w artykule „Zmiana Stawek VAT” z 1 lutego 2022 r.


Początkowo niższe stawki VAT miały obowiązywać do końca lipca, następnie wydłużono termin do końca października. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której obniżone stawki mają zastosowanie do 31 grudnia 2022 roku.


W dzienniku ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. § 8 tego rozporządzenia przewiduje, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1−18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).


Od 1 stycznia 2023 roku wraca stawka VAT 23% na paliwa.


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy