Umowa zlecenie czy umowa o dzieło? Różnice oraz o czym warto pamiętać

Data publikacji: 09-01-2023

Coraz częściej trafiają do mnie pytania w zakresie zawarcia umowy o dzieło pomiędzy spółką z o.o. a jej wspólnikiem lub członkiem zarządu. Nic dziwnego ponieważ w wielu przypadkach jest to bardzo korzystne podatkowo. Dlaczego?
Przychody z umowy o dzieło traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane są według skali podatkowej. Możliwe jest w niektórych przypadkach stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu i to jest bardzo łakomy kąsek dla osób chcących wykonać takie działo.
Przez umową o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 kodeksu cywilnego). Do celów ZUS ważne jest właściwe kwalifikowanie tej umowy.
Aby nie zrobić sobie problemów należy dokładnie badać czy określone działanie, określona czynność będzie wypełniać znamiona umowy o dzieło. 
Przykład. Podatnik zadał pytanie czy umowa o dzieło byłaby właściwa dla zarządzania nieruchomościami, które są świadczone na rzecz spółki, w której jest wspólnikiem i jednocześnie członkiem zarządu?
W mojej ocenie w sytuacji kiedy realizacja umowy ukierunkowana jest na czynności faktycznie związane z zarządzaniem nie możemy mówić tutaj o umowie o dzieło, a raczej o świadczeniu usług. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane jest raczej w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny, mający jakiś schemat określonych czynności. Nie możemy mówić, ze w tym przypadku istotny jest sam wynik pracy, a raczej jego cykliczność i staranne wykonywanie. 
Jakie są korzyści umowy o dzieło?
•    Możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów (po dokonaniu dokładnej analizy prawnej i podatkowej)
•    Wykonawcy nie przysługują poza uprawnieniami BHP, żadne inne uprawnienia pracownicze
•    Przychód nie podlega składkom ZUS jeśli umowa została zawarta z innymi osobami niż pracownik
•    W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nie ulega ona podwyższeniu w przypadku złej kalkulacji wykonawcy
•    Brak obowiązku zapewnienia minimalnego wynagrodzenia

Jakie są zagrożenia wynikające z umowy o dzieło?
•    Ryzyko błędnego zakwalifikowania charakteru umowy w wyniku błędnej analizy (np. umowa zlecenie zamiast umowa o dzieło)
•    Brak możliwości wypowiedzenia umowy
•    Podlega składkom ZUS jeśli została zawarta z pracownikiem
•    Duża samodzielność wykonawcy przy wykonywaniu dzieła

Zapamiętaj.
1.    Jeśli chcesz zawrzeć umowę o dzieło szczególną uwagę poświęć temu aby przedmiot umowy był bardzo konkretny.
2.    Rezultat umowy o dzieło powinien po jej wykonaniu móc istnieć bez jego twórcy (np. szafka pod wymiar na indywidualne zamówienie)
3.    Praca nie może być „banalnie prosta” – jak to kojarzyć? „Panie to nie jest zwykłe dzieło, to ArcyDzieło” ???? Nie mogą być to powtarzalne prace, które wykona każda osoba bez kwalifikacji. 
4.    Nie nadzoruj wykonawcy. Wykonawca powinien mieć swobodę realizacji. Rozliczeniu podlega tylko efekt końcowy.
5.    Wysokość wynagrodzenie nie może być uzależniona od czasu poświęconego na nie. Wynagrodzenie musi być powiązane z efektem.
6.    Odbierz formalnie dzieło, przygotuj odpowiednią dokumentację. 
7.    Przenalizuj odpowiednią rozliczenie podatkowe umowy o dzieło, możliwość zastosowania podwyższonego limitu kosztów.
8.    Odpowiednio zabezpiecz cała dokumentację na wypadek przyszłych kontroli.

 

Adam Wyrzykowski
Doradca podatkowy