Dziękujemy, że zainteresowałeś się naszą ofertą szkoleń. Jeśli chcesz dowiedzieć się w pierwszej kolejności o nowych planowanych przez nas szkoleniach i być na bieżąco zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie o nowych szkoleniach, warsztatach, ofercie, a także będziesz mieć możliwość otrzymywania darmowej wiedzy w postaci artykułów. Zapisać możesz się, klikając tutaj!

Kontakt w celu organizacji szkoleń: szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl

Kontakt w celu organizacji szkoleń z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl

Wystąpienia publiczne na konferencjach.

Organizujesz konferencję lub szkolenie i szukasz profesjonalnie przygotowanych prelegentów? Skorzystaj z naszych usług. Możemy pomóc Ci w organizacji konferencji, dostarczając merytorycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Poniżej znajdziesz szkolenia, które organizujemy.

Szkolenia zamknięte u klienta.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. Jesteśmy otwarci na propozycję przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta. W celu uzgodnienia tematyki szkolenia, terminu i agendy prosimy kontaktować się na maila szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl

Programy szkoleniowe realizowane przez Kancelaria Wyrzykowscy:


I. PODATEK VAT W JST

Podatek VAT. Podstawowe zasady rozliczeń w JST

Miejsce: Urząd Miasta w Ciechanowie, plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów*

*Szkolenie może zostać zorganizowane również w innym terminie z dojazdem do klienta, jeżeli będzie odpowiednio duża grupa osób. Szczegóły, w tym warunki cenowe uzgadniane są indywidualnie z klientem i uzależnione od kosztów dojazdu i liczby uczestników. Propozycja jest ważne do końca 2022 roku. Jednostki zainteresowane szkoleniem z dojazdem do klienta prosimy o wiadomość mailową na adres szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl lub o kontakt telefoniczny: 518 935 827.

Termin: 18 października 2022 r., godz. 9:00-15:00

Cel szkolenia: przekazanie kompleksowej wiedzy o obowiązkach związanych z rozliczaniem podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem momentu powstania obowiązku podatkowego, zasad wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów (JPK) oraz aktualnych problemów i rozbieżności w zakresie interpretowania przepisów prawa podatkowego.

Po szkoleniu pracownik powinien mieć wiedzę niezbędną do prowadzenia rozliczeń podatku VAT w JST, do identyfikacji czynności podlegających opodatkowaniu i ich dokumentowania, odnajdywania przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w danej sprawie.

Czas trwania: 6 godz., w tym częśći merytoryczna 5 godz i 4 przerwy

Cena: 530 zł/os zwolnione z VAT*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej wysyłane przed szkoleniem,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej wysyłany po szkoleniu.

Materiały i certyfikaty wysyłane są na wskazany adres e-mail.

*Szkolenia dla JST zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług (szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych), dla pozostałych klientów do powyższej ceny należy doliczyć VAT według stawki 23% (jeżeli nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Zapisy: wiadomość mailowa w terminie do 12 października 2022 r. na adres: szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl

W odpowiedzi przekażemy kartę zgłoszenia do wypełnienia.

Prelegenci:

Justyna Jabłonka, Adwokat, Partner Zarządzający Kancelarii Wyrzykowscy, CEO Kancelaria Adwokacka Justyna Jabłonka. Mecenas Jabłonka jest liderem Zespołu VAT w JST i Zespołu Prawnego.

Paweł Czaplicki, Starszy specjalista ds. podatkowych w dziale doradztwa podatkowego w Kancelarii Wyrzykowscy. Paweł opiera głównie swoje doświadczenie zawodowe na obsłudze prawnopodatkowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie podatku od towarów i usług. Jego codzienna styczność z problemami JST w  zakresie podatku VAT pozwala spojrzeć od strony praktycznej na pojawiające się wątpliwości.

PLAN SZKOLENIA:

 1. JST jako podatnik VAT – kiedy JST jest podatnikiem a kiedy korzysta z ustawowego wyłączenia. Główne zasady scentralizowanego rozliczania podatku VAT w JST.
 2. Podstawowe elementy faktury i terminy na wystawienie faktur.
 3. Faktury korygujące. Zasady ujmowania korekt „na minus” i korekt „na plus” w ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu.
 4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
  1. Zasada ogólna.
  2. Zasady szczególne w działalności JST.
 5. Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej i zwolnienia z tego obowiązku.
 6. Czynności objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej online.
 7. Obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej.
 8. Czynności JST podlegające opodatkowaniu. Stawki VAT.
  1. Sprzedaż i zamiana nieruchomości. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT przy zamianie z dopłatą i bez dopłaty.
  2. Opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
  3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  4. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych. Dostawa mediów.
  5. Dzierżawa gruntów.
 9. Projekty dotyczące nieruchomości mieszkańców. Stawki VAT. Opodatkowanie dotacji. Prawo do odliczenia.
  1. Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
  2. Usuwanie azbestu.
  3. Usuwanie odpadów rolniczych (folie rolnicze).
  4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
 10. Oznaczenia grup towarów i usług (GTU) i procedur w ewidencji sprzedaży i zakupu w JST.
 11. Tymczasowe zmiany stawek VAT w ramach tarcz antyinflacyjnych.
 12. Prawo do odliczenia podatku VAT.
  1. Zasada ogólna
  2. Moment powstania prawa do odliczenia w obrocie krajowym
  3. Prewspółczynnik
   • Czym jest? Kiedy się stosuje?
   • Jak należy obliczyć prewspółczynnik? Omówienie wzorów przewidzianych dla JST wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.
   • Kiedy można zastosować inny wzór niż wynikający z ww. rozporządzenia?
  4. Współczynnik
   • Czym jest? Kiedy się stosuje?
   • Jak obliczyć współczynnik?
  5. Obowiązek dokonywania korekt odliczonego podatku VAT.
   • Zasady dokonywania korekt rocznych.
   • Zasady dokonywania korekt wieloletnich.
   • Przykład zastosowania korekty 10-letniej.
 13. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług. Obowiązek rejestracji VAT-UE. Rozliczenie WNT i importu usług.
 14. Ulga na złe długi w podatku VAT – prawo do obniżenia podatku należnego w przypadku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 15. Panel dyskusyjny.

Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych

TYP: online (wejście poprzez link przesłany na adres e-mail)

Termin: 17 maja 2022 r. godz. 10.00

Cel szkolenia: przekazanie pracownikom JST teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zasad odliczania podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych oraz możliwości uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Tematyka: Wiemy, że decyzja o uznaniu podatku VAT za koszt kwalifikowalny bardzo często nie jest oczywista, szczególnie mając do czynienia z inwestycjami objętymi wieloletnią korektą podatku VAT. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy przybliżyć tę tematykę. Opracowanie szkolenia zostało oparte przede wszystkim na orzecznictwie sądów i wieloletnim doświadczeniu Kancelarii we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia poznają stanowisko sądów administracyjnych w konkretnych sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania oraz odsetek z tytułu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT.

Czas trwania: 3 godz.

Cena:

Klienci będący w stałej współpracy z Kancelarią Wyrzykowscy*:

 1. Promocja: zapisy do 6.05.2022 (piątek): 290 zł/os zwolnione z VAT
 2. Zapisy po 6.05.2022: 350 zł/os zwolnione z VAT

Klienci niekorzystający ze stałej współpracy z Kancelarią Wyrzykowscy:

 1. Promocja: zapisy do 6.05.2022 (piątek): 350 zł/os zwolnione z VAT
 2. Zapisy po 6.05.2022: 450 zł/os zwolnione z VAT

rozumie się przez to Klientów obsługiwanych  przez Kancelarię na podstawie umowy o stałej współpracy

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej wysyłane przed szkoleniem,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej wysyłany po szkoleniu.

Materiały i certyfikaty wysyłane są na wskazany adres e-mail.

Szkolenia dla JST zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług (szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych), dla pozostałych klientów do powyższej ceny należy doliczyć VAT według stawki 23% (jeżeli nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Zapisy: wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia załączonej do oferty w terminie do 15 maja 2022 r. na adres: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl

Prelegent: Paweł Czaplicki, Starszy specjalista ds. podatkowych w dziale doradztwa podatkowego w Kancelarii Wyrzykowscy. Paweł opiera głównie swoje doświadczenie zawodowe na obsłudze prawnopodatkowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie podatku od towarów i usług. Jego codzienna styczność z problemami JST w  zakresie podatku VAT pozwala spojrzeć od strony praktycznej na pojawiające się wątpliwości.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Prawo do odliczenia podatku VAT.
 2. Proporcja wstępna i ostateczna.
 3. Korekty wieloletnie.
 4. Zbycie i zmiana przeznaczenia środka trwałego w okresie korekty.
 5. Kwalifikowalność podatku VAT.
 6. Prewspółczynnik lub współczynnik poniżej 2%, a kwalifikowalność podatku VAT. Czy interpretacje podatkowe chronią beneficjentów?
 7. Zmiana prewspółczynnika i współczynnika, a kwalifikowalność podatku VAT.
 8. Stanowisko sądów administracyjnych w sprawach dotyczących zmiany kwalifikowalności podatku VAT, obowiązku zapłaty odsetek, kwalifikowalności podatku VAT przy prawie do odliczenia w części.
 9. Panel dyskusyjny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem prosimy o wiadomość na adres mailowy: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl


Rozliczanie podatku VAT w JST w 2022 roku

TYP: online (wejście poprzez link przesłany na adres e-mail)

Termin: 18 maja 2022 r. godz. 10.00

Cel szkolenia: przekazanie pracownikom JST wiedzy o zmianach w podatku VAT obowiązujących w 2022 r., również tych mających wejść w życie jeszcze jesienią tego roku (SLIM VAT 3). Mimo, że dopiero jesienią już teraz warto się z nimi zapoznać, gdyż część z nich ma mieć zastosowanie za cały 2022 rok. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się też jak należy rozliczać opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, co uległo zmianie pod wpływem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tematyka: tematem szkolenia są zmiany w podatku VAT istotne z punktu widzenia rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie obejmuje zmiany wprowadzone przez „POLSKI ŁAD” oraz projektowane w ramach „SLIM VAT 3”.

Czas trwania: 4 godz.

Cena:

Klienci będący w stałej współpracy z Kancelarią Wyrzykowscy*:

 1. Promocja: zapisy do 6.05.2022 (piątek): 320 zł/os zwolnione z VAT
 2. Zapisy po 6.05.2022: 390 zł/os zwolnione z VAT

Klienci niekorzystający ze stałej współpracy z Kancelarią Wyrzykowscy:

 1. Promocja: zapisy do 6.05.2022 (piątek): 390 zł/os zwolnione z VAT
 2. Zapisy po 6.05.2022: 490 zł/os zwolnione z VAT

rozumie się przez to Klientów obsługiwanych  przez Kancelarię na podstawie umowy o stałej współpracy

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej wysyłane przed szkoleniem,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej wysyłany po szkoleniu.

Materiały i certyfikaty wysyłane są na wskazany adres e-mail.

Szkolenia dla JST zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług (szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych), dla pozostałych klientów do powyższej ceny należy doliczyć VAT według stawki 23% (jeżeli nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Zapisy: wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia załączonej do oferty w terminie do 15 maja 2022 r. na adres: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl

Prelegent: Paweł Czaplicki, Starszy specjalista ds. podatkowych w dziale doradztwa podatkowego w Kancelarii Wyrzykowscy. Paweł opiera głównie swoje doświadczenie zawodowe na obsłudze prawnopodatkowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie podatku od towarów i usług. Jego codzienna styczność z problemami JST w  zakresie podatku VAT pozwala spojrzeć od strony praktycznej na pojawiające się wątpliwości.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku VAT (stawki VAT, obowiązek podatkowy) od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w związku z wyrokiem TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. C-604/19, interpretacją ogólną MF z dnia 22 grudnia 2021 r. PT1.8101.2.2021. oraz zmianą regulacji szczególnej powstawania obowiązku podatkowego. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności dokonanych na podstawie:
  1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
  2. sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu;
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Ulga na złe długi w podatku VAT po zmianach.
 3. Faktury ustrukturyzowane i zmiany w zakresie wystawiania faktur.
 4. Okresowe obniżenie stawek VAT w 2022 roku.
 5. Polski Ład - Obowiązkowe płatności bezgotówkowe oraz opcjonalne opodatkowanie usług finansowych:
  1. Przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego;
  2. Obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej z terminalem płatniczym;
  3. Warunki uzyskania zwrotu w terminie 15 dni;
  4. Opodatkowanie usług finansowych.
 6. Polski Ład - fakultatywna centralizacja z innymi jednostkami poprzez utworzenie GRUPY VAT:
  1. Warunki utworzenia grupy VAT;
  2. Wygaśnięcie grupy VAT;
  3. Rozliczanie podatku VAT przez grupę;
 7. Zapowiadane zmiany w podatku VAT w IV kwartale 2022 r. w ramach SLIM VAT 3:
  1. definicja małego podatnika;
  2. zmiany w proporcjach VAT (prewspółczynnik, współczynnik);
  3. zmiany w zakresie faktur zaliczkowych;
  4. sankcje w podatku VAT (tzw. dodatkowe zobowiązanie);
  5. rozszerzenie katalogu podatków i należności jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT.
 8. Centralizacja - czy będą przewidziane dalsze zmiany, pytanie trafia do Trybunału Konstytucyjnego?

Zagadnienie przedstawi adwokat w Kancelarii Wyrzykowscy, Justyna Jabłonka.

 1. Panel dyskusyjny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem prosimy o wiadomość na adres mailowy: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl

 


Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych

TYP: online (wejście poprzez link przesłany na adres e-mail)

Termin: 17 maja 2022 r. godz. 10.00

Cel szkolenia: przekazanie pracownikom JST teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zasad odliczania podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych oraz możliwości uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Tematyka: Wiemy, że decyzja o uznaniu podatku VAT za koszt kwalifikowalny bardzo często nie jest oczywista, szczególnie mając do czynienia z inwestycjami objętymi wieloletnią korektą podatku VAT. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy przybliżyć tę tematykę. Opracowanie szkolenia zostało oparte przede wszystkim na orzecznictwie sądów i wieloletnim doświadczeniu Kancelarii we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia poznają stanowisko sądów administracyjnych w konkretnych sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania oraz odsetek z tytułu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT.

Czas trwania: 3 godz.

Cena:

Klienci będący w stałej współpracy z Kancelarią Wyrzykowscy*:

 1. Promocja: zapisy do 6.05.2022 (piątek): 290 zł/os zwolnione z VAT
 2. Zapisy po 6.05.2022: 350 zł/os zwolnione z VAT

Klienci niekorzystający ze stałej współpracy z Kancelarią Wyrzykowscy:

 1. Promocja: zapisy do 6.05.2022 (piątek): 350 zł/os zwolnione z VAT
 2. Zapisy po 6.05.2022: 450 zł/os zwolnione z VAT

rozumie się przez to Klientów obsługiwanych  przez Kancelarię na podstawie umowy o stałej współpracy

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online dla jednej osoby,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej wysyłane przed szkoleniem,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej wysyłany po szkoleniu.

Materiały i certyfikaty wysyłane są na wskazany adres e-mail.

Szkolenia dla JST zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług (szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych), dla pozostałych klientów do powyższej ceny należy doliczyć VAT według stawki 23% (jeżeli nie są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Zapisy: wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia załączonej do oferty w terminie do 15 maja 2022 r. na adres: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl

Prelegent: Paweł Czaplicki, Starszy specjalista ds. podatkowych w dziale doradztwa podatkowego w Kancelarii Wyrzykowscy. Paweł opiera głównie swoje doświadczenie zawodowe na obsłudze prawnopodatkowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie podatku od towarów i usług. Jego codzienna styczność z problemami JST w  zakresie podatku VAT pozwala spojrzeć od strony praktycznej na pojawiające się wątpliwości.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Prawo do odliczenia podatku VAT.
 2. Proporcja wstępna i ostateczna.
 3. Korekty wieloletnie.
 4. Zbycie i zmiana przeznaczenia środka trwałego w okresie korekty.
 5. Kwalifikowalność podatku VAT.
 6. Prewspółczynnik lub współczynnik poniżej 2%, a kwalifikowalność podatku VAT. Czy interpretacje podatkowe chronią beneficjentów?
 7. Zmiana prewspółczynnika i współczynnika, a kwalifikowalność podatku VAT.
 8. Stanowisko sądów administracyjnych w sprawach dotyczących zmiany kwalifikowalności podatku VAT, obowiązku zapłaty odsetek, kwalifikowalności podatku VAT przy prawie do odliczenia w części.
 9. Panel dyskusyjny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem prosimy o wiadomość na adres mailowy: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl

 


Omówienie zmian 2021/22 w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki działalności JST

Termin jest ustalany indywidualnie z klientem.

Forma online lub z dojazdem do klienta.

Jeżeli jesteś zainteresowany napisz lub zadzwoń do nas: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie z klientem. Warunkiem organizacji szkolenia jest odpowiednia grupa uczestników.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do pracowników zajmujących się szeroko rozumianym rozliczaniem podatku VAT w jednostkach organizacyjnych JST, podlegających scentralizowanemy modelowi rozliczeń podatku VAT, w szczególności pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur, sporządzanie ewidencji i deklaracji VAT, rozliczenia z kontrahentami (zmiany dotyczą również ulgi na złe długi i mechanizmu podzielonej płatności).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przyswojenie pracownikom wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej z zakresu zmian podatkowych w podatku VAT. Szkolenie zostało opracowane na bazie zmian podatkowych, orzecznictwa, a szczególnie na naszym doświadczeniu we współpracy z JST. Dlatego też w programie zostały przewidziane przykłady praktyczne w zakresie ujmowania faktur korygujących po zmianach, a także podejścia sądów administracyjych w kwestii stosowania przepisów o podatku VAT w zakresie usuwania azbestu i montowania odnawialnych źródeł energii przez gminy.

Plan szkolenia:

 1. Ujmowanie korekt faktur od 1 stycznia 2021 r. (po zmianach SLIM VAT).
 2. Aktualne kody GTU i kody procedur - oznaczanie dokumentów sprzedaży i zakupu po zmianach od 1.07.2021.
 3. Planowane zmiany w podatku VAT (SLIM VAT 2) od 1.10.2021
  1. uregulowanie zasad opodatkowania transakcji dokonywanych z Wielką Brytanią po jej wyjściu z UE
  2. uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów
  3. odliczanie podatku VAT gdy podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT  należnego jest nabywca – wykonanie orzeczenia TSUE C-895/19
  4. rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości (kiedy jest możliwość rezygnacji, w jakich przypadkach jest to korzystne, w jakim celu rezygnuje się ze zwolnienia, jakie warunki muszą zostać spełnione),
  5. więcej okresów rozliczeniowych, w których możliwe będzie odliczenie podatku VAT na podstawie korekty deklaracji,
  6. zgłaszanie pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej (w celu wyłączenia stosowania proporcji 50%),
  7. ulga na złe długi – wykonanie orzeczenia TSUE C-335/19,
  8. zmiany związane z mechanizmem podzielonej płatności, uwalnianiem i wykorzystywaniem środków z rachunku VAT,
 4. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. wynikające z projektu ustawy wprowadzającej faktury ustrukturyzowane:
  1. krajowy System e-Faktur, przesyłanie faktur ustrukturyzowanych,
  2. korekty w przypadku faktur ustrukturyzowanych u sprzedawcy i nabywcy,
  3. zmiany przepisów w zakresie faktur, faktur korygujących i duplikatów (dane na fakturach, zasady wystawiania),
  4. warunki zwrotu VAT w terminie 40 dni,
  5. Rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
 5. Omówienie wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 r., C-604/19 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 6. Omówienie postanowienia NSA z dnia 26 listopada 2020 r., I FSK 1454/18, z dnia 16 kwietnia 2021 r., I FSK 1645/20, z dnia 16 kwietnia 2021 r., I FSK 1490/20 – opodatkowanie podatkiem VAT dotacji na projekty dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest i odnawialnych źródeł wyroków. Omówienie potencjalnych skutków podatkowych orzeczeń TSUE.
 7. Omówienie wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r., C-48/20 – Obowiązek zapłaty podatku VAT w związku z zastosowaniem stawki 23% VAT zamiast zwolnienia. Prawo do korekty.
 8. Omówienie wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 r., C-935/19 – zastosowanie sankcji VAT.
 9. Omówienie zasad stosowania stawki 23% i 8% na podstawie wiążących informacji stawkowych dla działalności związanej z obiektami sportowymi.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO od podstaw (przedsiębiorcy)

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych,
 • osób przetwarzających dane osobowe w organizacji,
 • przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora,
 • małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą poznać swoje obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawa,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Prowadzący wprowadzą stopniowo w problematykę ochrony danych osobowych. Szkolenie skupi się na praktycznych zagadnieniach, podstawowych definicjach, zasadach, jakimi należy kierować się, przetwarzając dane osobowe. Prowadzący uwzględnią także interesujące decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poglądy doktryny i orzecznictwa.

Plan szkolenia:

 1. Czym jest RODO? Kilka słów wstępu.
 2. Podstawowe pojęcia (dane osobowe, administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie, Inspektor Ochrony Danych).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Obowiązek informacyjny i sposoby jego realizacji.
 6. Realizacja praw osób, których dane dotyczą.
 7. Naruszenia ochrony danych osobowych.
 8. Jak wdrożyć RODO w organizacji?

 

RODO – wskoczmy na wyższy poziom (przedsiębiorcy)

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które uczestniczyły już w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i posiadają podstawową wiedzę,
 • osób w głównej mierze przetwarzających dane osobowe w organizacji,
 • przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora,
 • małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą samodzielnie poradzić sobie z kompleksowym wdrożeniem RODO w organizacji,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Szkolenie skupia się na krótkim przypomnieniu podstawowych definicji i informacji o RODO. Prowadzący przekażą praktyczną wiedzę dotyczącą podejścia opartego na ryzyku, oceny skutków dla ochrony danych, kodeksów branżowych. Na szkoleniu uczestnicy poznają także interesujące decyzję Prezesa UODO, jak i innych europejskich organów nadzorczych.

Plan szkolenia:

 1. Czym jest RODO? Przypomnijmy to sobie.
 2. Podstawowe pojęcia (dane osobowe, administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie, Inspektor Ochrony Danych).
 3. Czym jest podejście oparte na ryzyku?
 4. Jak często wykonujemy analizę ryzyka?
 5. Kiedy przeprowadzamy ocenę skutków?
 6. Kodeksy branżowe.
 7. Decyzje europejskich organów nadzorczych.

 

Jak postępować w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych? Jak wygląda kontrola UODO? Co mówią nam przeprowadzone kontrole i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin/miast,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.

Cel szkolenia

Prowadzący przedstawią problematykę oceny incydentów występujących w organizacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi arkuszami oceny naruszenia ochrony danych osobowych. Poruszona zostanie także kwestia sposobu zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób, których dane dotyczą.

Ponadto omówiona zostanie sam proces kontroli przeprowadzanej przez UODO oraz decyzje, które dotyczą tematu szkolenia.

Plan szkolenia:

 1. Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?
 2. Klasyfikacja incydentów.
 3. Zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą.
 5. Kontrola UODO – jak wygląda?
 6. Czego o naruszeniach i kontroli możemy dowiedzieć się z wydanych decyzji?

 

RODO od podstaw w jednostkach samorządu terytorialnego

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin/miast,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.

Cel szkolenia

Prowadzący wprowadzą stopniowo w problematykę ochrony danych osobowych. Szkolenie skupi się na praktycznych zagadnieniach, podstawowych definicjach, zasadach, jakimi należy kierować się, przetwarzając dane osobowe. Prowadzący uwzględnią także interesujące decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poglądy doktryny i orzecznictwa.

Plan szkolenia:

 1. Czym jest RODO? Kilka słów wstępu.
 2. Podstawowe pojęcia (dane osobowe, administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie, Inspektor Ochrony Danych).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Obowiązek informacyjny i sposoby jego realizacji – które ustawy sektorowe nakazują realizację obowiązku informacyjnego w określony sposób?
 6. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.
 7. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 8. Monitoring miejsc publicznych – czy można?
 9. Naruszenia ochrony danych osobowych.
 10. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, raport NIK.

 

Oświata a ochrona danych osobowych

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów przedszkoli i szkół,
 • nauczycieli, nauczycieli wspomagających,
 • samorządowych centrów usług wspólnych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w szkołach i przedszkolach.

Cel szkolenia

Prowadzący wprowadzą stopniowo w problematykę ochrony danych osobowych w szkole. Szkolenie skupi się na praktycznych zagadnieniach, podstawowych definicjach, zasadach, jakimi należy kierować się, przetwarzając dane osobowe. Uczestnicy poznają także zasady, jakimi należy się kierować podczas pracy zdalnej i prowadzenia lekcji online.

 

Plan szkolenia:

 1. Czym jest RODO? Kilka słów wstępu.
 2. Podstawowe pojęcia (dane osobowe, administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie, Inspektor Ochrony Danych).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 5. Obowiązek informacyjny i sposoby jego realizacji – rekrutacja, przekazywanie danych o dziecku pielęgniarce szkolnej?
 6. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 7. Monitoring w szkole – które obszary można monitorować?
 8. Naruszenia ochrony danych osobowych.
 9. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontrole Kuratorium, raport NIK.

III. JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ MARKETING ONLINE W MAŁEJ FIRMIE? - WKRÓTCE

IV. NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY - O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ZAKŁADAJĄC DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? - WKRÓTCE