Kogo i od kiedy obowiązują kasy on-line oraz co zrobić z kasami fiskalnymi starego typu?
Kogo i od kiedy obowiązują kasy on-line oraz co zrobić z kasami fiskalnymi starego typu?

Obowiązek stosowania do ewidencji sprzedaży kas fiskalnych on-line ciągle budzi wątpliwości przedsiębiorców i rodzi pytania, od kiedy i czy w ogóle powinienem zacząć je stosować? Kiedy powinienem posiadane kasy „starego typu” tj. z zapisem kopii papierowym lub elektronicznym wymienić i czy będę mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy online.

Czytaj dalej...
Faktura zaliczkowa opłacona po terminie – jak rozliczyć VAT należny?
Faktura zaliczkowa opłacona po terminie – jak rozliczyć VAT należny?

„Gmina planuje dokonać dostawy drewna opałowego na rzecz innego podatnika VAT, dostawa ma zostać dokonana w ciągu 5 dni od dnia otrzymania płatności. Nabywca towaru zobowiązał się do zapłaty należności na podstawie otrzymanej od sprzedawcy faktury zaliczkowej. Gmina w dniu 1 czerwca taką fakturę wystawiła, aczkolwiek nabywca należność uregulował dopiero 35 dni po dacie jej wystawienia. W jaki sposób rozliczyć VAT należny, w związku z tym, że faktura zaliczkowa wystawiona została wcześniej, niż 30 dni od dnia otrzymania zapłaty?”

Czytaj dalej...
Rekordowa kara za naruszenie RODO
Rekordowa kara za naruszenie RODO

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 10 września 2019 r. na spółkę Morele.net została nałożona najwyższa dotychczasowa kara finansowa w polskim systemie prawnym - 2 830 410 zł.

Czytaj dalej...
Utrwalona praktyka interpretacyjna w podatkach
Utrwalona praktyka interpretacyjna w podatkach

W art. 121 Ordynacji podatkowej zapisano, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. W praktyce oznacza to tyle, że podatnik nie może zostać obciążony skutkami stosowania błędnej wykładni prawa, podyktowanej utrwaloną, choć błędną, praktyką interpretacyjną organów podatkowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. sygn. I FSK 494/17, odwołując się do zasady zaufania do organów podatkowych.

Czytaj dalej...
Dlaczego JST mają problem przy zgłaszaniu rachunków bankowych w NIP-2 w związku z „białą listą”?
Dlaczego JST mają problem przy zgłaszaniu rachunków bankowych w NIP-2 w związku z „białą listą”?

W ostatnim czasie JST otrzymywały z urzędów skarbowych wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie zgłoszonych w aktualizacyjnych formularzach NIP-2 rachunków bankowych.

Czytaj dalej...
Wyrok TSUE – jakie konsekwencje niesie wtyczka „Lubię to”?
Wyrok TSUE – jakie konsekwencje niesie wtyczka „Lubię to”?

29 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-40/17, zgodnie z którym podmioty zamieszczające wtyczkę „Lubię to” na swoich stronach internetowych stają się, wspólnie z Facebookiem, administratorami danych osobowych.

Czytaj dalej...
Jawność w JST a ochrona danych osobowych – co trzeba udostępnić?
Jawność w JST a ochrona danych osobowych – co trzeba udostępnić?

Jesteś zainteresowany stanem ochrony danych osobowych w Twojej gminie? Chcesz wiedzieć, kto jest inspektorem ochrony danych osobowych, jakie są stosowane zabezpieczenia i środki organizacyjne? Składasz więc wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ale czy wszystko powinno zostać Ci udostępnione?

Czytaj dalej...
Nowy wykaz podmiotów oraz zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu
Nowy wykaz podmiotów oraz zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu

Aktualnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dostępne są dwie wyszukiwarki, które umożliwiają zweryfikowanie kontrahenta. Pierwsza z nich umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy niezarejestrowanym podatnikiem VAT. Druga natomiast stanowi wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czytaj dalej...
NIP nabywcy na paragonach od 1 stycznia 2020 r. – to już pewne!
NIP nabywcy na paragonach od 1 stycznia 2020 r. – to już pewne!

29 lipca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy. Przepisy ustawy wchodzą w życie od 1 września 2019 r. z kilkoma wyjątkami.

Czytaj dalej...
Obniżka PIT dla młodych uszczupli budżety samorządów
Obniżka PIT dla młodych uszczupli budżety samorządów

4 lipca 2019 r. została uchwalona ustawa obniżająca PIT dla osób, które nie skończyły 26. roku życia, a zakłada ona, że przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym podatnika będą zwolnione z PIT.

Czytaj dalej...
Urzędy ochrony danych osobowych w Europie nie śpią – kolejna kara finansowa
Urzędy ochrony danych osobowych w Europie nie śpią – kolejna kara finansowa

Bezpieczeństwo danych osobowych jest nieustannie monitorowane przez urzędy w całej Europie. Po planach nałożenia spektakularnych kar finansowych na dwa spośród najbardziej znanych brytyjskich przedsiębiorstw – British Airways i Marriott, przyszła kolej na mniejsze podmioty w innych częściach Unii. Szpital miejski w Hadze – Holandia, został ukarany kwotą 460 000 euro za niewłaściwe metody ochrony danych osobowych, a w zasadzie ich brak.

Czytaj dalej...
Dowód pod zastaw? Kto tak naprawdę może żądać od nas okazania dowodu tożsamości?
Dowód pod zastaw? Kto tak naprawdę może żądać od nas okazania dowodu tożsamości?

W zbliżającym się okresie wakacyjnym, kiedy nasza głowa jest wolna od zmartwień, często zapominamy o uważności. Wyjeżdżając nad morze czy jezioro korzystamy z usług wypożyczalni sprzętów wodnych, nie zastanawiając się nad tym, że pozostawiony przesz nas dowód osobisty pod zastaw kajaka, może przysporzyć nam wielu kłopotów. Na co więc zwrócić uwagę, żeby z urlopu wrócić tylko z piękną opalenizną, a nie z pożyczką zaciągniętą na nasze nazwisko?

Czytaj dalej...
Upoważnienie do przetwarzania danych czy umowa powierzenia?
Upoważnienie do przetwarzania danych czy umowa powierzenia?

W praktyce, w zakresie stosowania RODO, często spotykamy się z problemem, kiedy należy wydać upoważnienie do przetwarzania danych, a kiedy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych. Problemy takie dotyczą administratorów danych, którzy są podmiotami upoważnionymi do operacji na danych osobowych. Zadajmy sobie pytanie, czym różnią się obie formy? Na początku należy wskazać katalog podmiotów, wobec których będzie miała zastosowanie umowa bądź upoważnienie. Podstawowym rozróżnieniem obu instrumentów prawnych jest podległość wobec administratora danych (np. podległość wynikająca ze stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej), jego realny wpływ na podmiot mający dostęp do danych, a także często kwestia charakteru podmiotu z jakim współpraca ma zostać podjęta.

Czytaj dalej...
Monitoring wizyjny w stosunkach pracy
Monitoring wizyjny w stosunkach pracy

Monitoring miejsc pracy stosowany jest przez pracodawców od wielu lat. W maju 2018 r. został on uregulowany w ustawie o ochronie danych osobowych, a ustawa zapewniająca stosowanie RODO, która obowiązuje od 4 maja 2019 r., wprowadziła kolejne zmiany dotyczące tej kwestii. Uchwalone przepisy to krok do zharmonizowania prawa z rzeczywistością.

Czytaj dalej...
Zajmujesz się kadrami? Zobacz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy
Zajmujesz się kadrami? Zobacz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Ze względu na obowiązujące ogólne rozporządzenie ochrony danych osobowych i wynikającą z niego zasadę minimalizacji (zbieramy tylko niezbędne dane) ustawodawca postanowił dokonać pewnych nowelizacji w Kodeksie pracy, które mają bezpośredni wpływ na m. in. kwestionariusze osobowe. Zmiany weszły w życie 4 maja br. – jeśli nie zwróciłeś na nie uwagi w związku z tzw. „weekendem majowym” zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czytaj dalej...
Naruszenie ochrony danych – co robić?
Naruszenie ochrony danych – co robić?

Przez pierwszy rok stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) administratorzy zgłosili dokładnie 4539 naruszeń ochrony danych osobowych. Obowiązek poinformowania o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) wynika z art. 33 ust. 1 RODO - czy jednak we wszystkich, prawie 5 tys., przypadków administratorzy postąpili słusznie?

Czytaj dalej...
Kolejna kara finansowa za naruszenie RODO
Kolejna kara finansowa za naruszenie RODO

Prezes UODO nałożył kolejną wysoką karę pieniężną za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych. Tym razem naruszenie dotyczyło niekontrolowanego wycieku danych udostępnionych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Czytaj dalej...
Kasy fiskalne od 1 maja 2019 r. – co się zmieniło?
Kasy fiskalne od 1 maja 2019 r. – co się zmieniło?

Od 1 maja 2019 r. obowiązywać zaczęła nie tylko znowelizowana ustawa o VAT, ale także całkiem nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816). Najważniejsza zmiana? Do tej pory w obrocie funkcjonowały wyłącznie kasy rejestrujące z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii. Nowością jest zatem wprowadzenie tzw. kas online, które przede wszystkim są kolejną metodą uszczelniania systemu VAT. Dane z tych kas mają być bowiem bezpośrednio i w sposób ciągły przesyłane w formie elektronicznej odpowiadającej odpowiedniej strukturze logicznej do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  Centralnego Repozytorium Kas.

Czytaj dalej...
Procedura niszczenia danych - czy stosujesz ją należycie?
Procedura niszczenia danych - czy stosujesz ją należycie?

Jednym z istotniejszych wzmocnień związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia unijnego zwanego popularnie RODO jest obowiązek czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych, który jest jedną z generalnych zasad dotyczących przetwarzania, określoną w art. 5 ust.1 lit. e RODO: „dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”.

Czytaj dalej...
Klauzula informacyjna - czy konieczna?
Klauzula informacyjna - czy konieczna?

Każdy administrator danych osobowych musi spełnić tzw. obowiązek informacyjny w momencie pozyskiwania danych osobowych. Czym jest ten obowiązek i w jaki sposób należy go wykonać?

Czytaj dalej...
Ochrona Danych Osobowych - co zmieniło się 4 maja 2019 r.?
Ochrona Danych Osobowych - co zmieniło się 4 maja 2019 r.?

Na początku maja bieżącego roku weszła w życie ustawa zmieniająca niemal 170 ustaw krajowych w związku z RODO. Jest to efekt prac dostosowujących polskie przepisy do Unijnego Rozporządzenia. Jakie zmiany wprowadziły nowe przepisy?

Czytaj dalej...
Praca cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego. Czy możliwie jest zatrudnienie obcokrajowca na podstawie tzw. ruchu bezwizowego?
Praca cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego. Czy możliwie jest zatrudnienie obcokrajowca na podstawie tzw. ruchu bezwizowego?

Jeśli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski na podstawie ruchu bezwizowego może podjąć pracę. Okres na jaki zostanie powierzona praca cudzoziemcowi zależy od ilości wykorzystanych dni pobytu na podstawie paszportu biometrycznego. Powierzenie pracy może nastąpić na maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni. Jednak sam paszport biometryczny nie wystarczy aby zatrudnienie w Polsce było legalne, niezbędne do tego jest uzyskanie dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca.

Czytaj dalej...
Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – czy możliwa jest jako sprzedaż nieruchomości w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa bez VAT?
Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – czy możliwa jest jako sprzedaż nieruchomości w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa bez VAT?

Czy nieruchomości komercyjne, które generują periodyczne przychody na rzecz właściciela w przeważającej mierze wynikające z umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Czy sprzedaż takich nieruchomości może być zakwalifikowana jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jako czynność niepodlegająca VAT? Temat jest bardzo ciekawy i warto się z nim zapoznać.

Czytaj dalej...
Czy obniżka preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9% spowoduje wzrost ilości spółek z o.o. ?
Czy obniżka preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9% spowoduje wzrost ilości spółek z o.o. ?

Od 1 stycznia 2019 r. obniżono preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9%. Obniżona od dochodów osiągniętych od 31 grudnia 2018 roku. Mogą z niej skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność. Twórca ustawy bardzo mądrze się zabezpieczył przed nadużyciami. Z obniżonej stawki nie mogą skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku niektórych działań restrukturyzacyjnych.

Czytaj dalej...
Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Bezumowne korzystanie to sytuacja, gdy pomiędzy stronami - ani wyraźnie, ani dorozumianie - nie została zawarta jakakolwiek umowa, ani też nie została przedłużona dotychczasowa umowa, a mimo tego nieruchomość jest zajmowana przez lokatora. Od reakcji właściciela nieruchomości na ten stan rzeczy zależy czy zajdzie konieczność opodatkowania należności za taki beztroski najmem lokalu czy też nie.

Czytaj dalej...
W jaki sposób należy traktować opłaty za przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na gruncie VAT?
W jaki sposób należy traktować opłaty za przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na gruncie VAT?

W jaki sposób należy traktować opłaty za przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na gruncie VAT?

Czytaj dalej...
Jak uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT?
Jak uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT?

Zwrot podatku VAT w przyspieszonym trybie trwa 25 dni, żeby z niego skorzystać należy spełnić szereg warunków – podpowiemy Ci jak to zrobić!

Czytaj dalej...
Czy świadczenie usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Czy świadczenie usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pomimo pojawiających się orzeczeń sądów administracyjnych, zgodnie z którymi świadczenie usług opiekuńczych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, organy podatkowe zasadniczo podtrzymują swoje dotychczasowe stanowisko w wydawanych interpretacjach.

Czytaj dalej...
Czy posługiwanie się na fakturze pojęciem „data sprzedaży” jest prawidłowe?
Czy posługiwanie się na fakturze pojęciem „data sprzedaży” jest prawidłowe?

Ustawa o VAT definiuje sprzedaż jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Data sprzedaży równoznaczna jest właśnie z konkretnym momentem dokonania sprzedaży.

Czytaj dalej...
Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.
Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.

Sprzedaż terenu niezabudowanego może skorzystać ze stawki zwolnionej podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j.), dalej: ustawa o VAT, w brzmieniu: „zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Czytaj dalej...
Wadium a odliczenie podatku VAT.
Wadium a odliczenie podatku VAT.

Wadium to opłata jaką wnoszą uczestnicy przetargu lub aukcji gwarantująca im uczestnictwo. Stanowi ona barierę finansową, zapewniającą udział w przetargu wyłącznie podmiotów rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz służy do zabezpieczenia organizatora przetargu przed skutkami uchylenia się od zawarcia przez wyłonionego nabywcę umowy sprzedaży. Ale czy w związku z zapłaceniem wadium może powstać obowiązek podatkowy VAT?

Czytaj dalej...