Praca cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego. Czy możliwie jest zatrudnienie obcokrajowca na podstawie tzw. ruchu bezwizowego?
Praca cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego. Czy możliwie jest zatrudnienie obcokrajowca na podstawie tzw. ruchu bezwizowego?

Jeśli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski na podstawie ruchu bezwizowego może podjąć pracę. Okres na jaki zostanie powierzona praca cudzoziemcowi zależy od ilości wykorzystanych dni pobytu na podstawie paszportu biometrycznego. Powierzenie pracy może nastąpić na maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni. Jednak sam paszport biometryczny nie wystarczy aby zatrudnienie w Polsce było legalne, niezbędne do tego jest uzyskanie dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca.

Czytaj dalej...