Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.
Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.

Sprzedaż terenu niezabudowanego może skorzystać ze stawki zwolnionej podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j.), dalej: ustawa o VAT, w brzmieniu: „zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Czytaj dalej...
Czy świadczenie usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Czy świadczenie usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pomimo pojawiających się orzeczeń sądów administracyjnych, zgodnie z którymi świadczenie usług opiekuńczych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, organy podatkowe zasadniczo podtrzymują swoje dotychczasowe stanowisko w wydawanych interpretacjach.

Czytaj dalej...