Monitoring wizyjny w stosunkach pracy
Monitoring wizyjny w stosunkach pracy

Monitoring miejsc pracy stosowany jest przez pracodawców od wielu lat. W maju 2018 r. został on uregulowany w ustawie o ochronie danych osobowych, a ustawa zapewniająca stosowanie RODO, która obowiązuje od 4 maja 2019 r., wprowadziła kolejne zmiany dotyczące tej kwestii. Uchwalone przepisy to krok do zharmonizowania prawa z rzeczywistością.

Czytaj dalej...
Zajmujesz się kadrami? Zobacz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy
Zajmujesz się kadrami? Zobacz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Ze względu na obowiązujące ogólne rozporządzenie ochrony danych osobowych i wynikającą z niego zasadę minimalizacji (zbieramy tylko niezbędne dane) ustawodawca postanowił dokonać pewnych nowelizacji w Kodeksie pracy, które mają bezpośredni wpływ na m. in. kwestionariusze osobowe. Zmiany weszły w życie 4 maja br. – jeśli nie zwróciłeś na nie uwagi w związku z tzw. „weekendem majowym” zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czytaj dalej...