Od 1 stycznia 2020 roku VAT, CIT i PIT opłacisz za pomocą indywidualnego rachunku - jego numer możesz sprawdzić już dziś!
Od 1 stycznia 2020 roku VAT, CIT i PIT opłacisz za pomocą indywidualnego rachunku - jego numer możesz sprawdzić już dziś!

W 2020 roku czekają nas kolejne zmiany - VAT, CIT i PIT opłacisz za pomocą indywidualnego rachunku.

Czytaj dalej...
„Biała lista", Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, obowiązkowy split payment - oto nowe wyzwania dla przedsiębiorców
„Biała lista", Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, obowiązkowy split payment - oto nowe wyzwania dla przedsiębiorców

„Biała lista", Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, obowiązkowy split payment - oto zmiany, z którymi zmierzyć muszą się przedsiębiorcy.

Czytaj dalej...
Czy obniżka preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9% spowoduje wzrost ilości spółek z o.o. ?
Czy obniżka preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9% spowoduje wzrost ilości spółek z o.o. ?

Od 1 stycznia 2019 r. obniżono preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9%. Obniżona od dochodów osiągniętych od 31 grudnia 2018 roku. Mogą z niej skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność. Twórca ustawy bardzo mądrze się zabezpieczył przed nadużyciami. Z obniżonej stawki nie mogą skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku niektórych działań restrukturyzacyjnych.

Czytaj dalej...
Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Bezumowne korzystanie to sytuacja, gdy pomiędzy stronami - ani wyraźnie, ani dorozumianie - nie została zawarta jakakolwiek umowa, ani też nie została przedłużona dotychczasowa umowa, a mimo tego nieruchomość jest zajmowana przez lokatora. Od reakcji właściciela nieruchomości na ten stan rzeczy zależy czy zajdzie konieczność opodatkowania należności za taki beztroski najmem lokalu czy też nie.

Czytaj dalej...
Jak uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT?
Jak uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT?

Zwrot podatku VAT w przyspieszonym trybie trwa 25 dni, żeby z niego skorzystać należy spełnić szereg warunków – podpowiemy Ci jak to zrobić!

Czytaj dalej...
Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.
Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.

Sprzedaż terenu niezabudowanego może skorzystać ze stawki zwolnionej podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j.), dalej: ustawa o VAT, w brzmieniu: „zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Czytaj dalej...
Czy posługiwanie się na fakturze pojęciem „data sprzedaży” jest prawidłowe?
Czy posługiwanie się na fakturze pojęciem „data sprzedaży” jest prawidłowe?

Ustawa o VAT definiuje sprzedaż jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Data sprzedaży równoznaczna jest właśnie z konkretnym momentem dokonania sprzedaży.

Czytaj dalej...