Zajmujesz się kadrami? Zobacz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy
Zajmujesz się kadrami? Zobacz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Ze względu na obowiązujące ogólne rozporządzenie ochrony danych osobowych i wynikającą z niego zasadę minimalizacji (zbieramy tylko niezbędne dane) ustawodawca postanowił dokonać pewnych nowelizacji w Kodeksie pracy, które mają bezpośredni wpływ na m. in. kwestionariusze osobowe. Zmiany weszły w życie 4 maja br. – jeśli nie zwróciłeś na nie uwagi w związku z tzw. „weekendem majowym” zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czytaj dalej...
Naruszenie ochrony danych – co robić?
Naruszenie ochrony danych – co robić?

Przez pierwszy rok stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) administratorzy zgłosili dokładnie 4539 naruszeń ochrony danych osobowych. Obowiązek poinformowania o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) wynika z art. 33 ust. 1 RODO - czy jednak we wszystkich, prawie 5 tys., przypadków administratorzy postąpili słusznie?

Czytaj dalej...
Kolejna kara finansowa za naruszenie RODO
Kolejna kara finansowa za naruszenie RODO

Prezes UODO nałożył kolejną wysoką karę pieniężną za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych. Tym razem naruszenie dotyczyło niekontrolowanego wycieku danych udostępnionych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Czytaj dalej...
Kasy fiskalne od 1 maja 2019 r. – co się zmieniło?
Kasy fiskalne od 1 maja 2019 r. – co się zmieniło?

Od 1 maja 2019 r. obowiązywać zaczęła nie tylko znowelizowana ustawa o VAT, ale także całkiem nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816). Najważniejsza zmiana? Do tej pory w obrocie funkcjonowały wyłącznie kasy rejestrujące z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii. Nowością jest zatem wprowadzenie tzw. kas online, które przede wszystkim są kolejną metodą uszczelniania systemu VAT. Dane z tych kas mają być bowiem bezpośrednio i w sposób ciągły przesyłane w formie elektronicznej odpowiadającej odpowiedniej strukturze logicznej do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  Centralnego Repozytorium Kas.

Czytaj dalej...
Procedura niszczenia danych - czy stosujesz ją należycie?
Procedura niszczenia danych - czy stosujesz ją należycie?

Jednym z istotniejszych wzmocnień związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia unijnego zwanego popularnie RODO jest obowiązek czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych, który jest jedną z generalnych zasad dotyczących przetwarzania, określoną w art. 5 ust.1 lit. e RODO: „dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”.

Czytaj dalej...
Klauzula informacyjna - czy konieczna?
Klauzula informacyjna - czy konieczna?

Każdy administrator danych osobowych musi spełnić tzw. obowiązek informacyjny w momencie pozyskiwania danych osobowych. Czym jest ten obowiązek i w jaki sposób należy go wykonać?

Czytaj dalej...
Ochrona Danych Osobowych - co zmieniło się 4 maja 2019 r.?
Ochrona Danych Osobowych - co zmieniło się 4 maja 2019 r.?

Na początku maja bieżącego roku weszła w życie ustawa zmieniająca niemal 170 ustaw krajowych w związku z RODO. Jest to efekt prac dostosowujących polskie przepisy do Unijnego Rozporządzenia. Jakie zmiany wprowadziły nowe przepisy?

Czytaj dalej...
Praca cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego. Czy możliwie jest zatrudnienie obcokrajowca na podstawie tzw. ruchu bezwizowego?
Praca cudzoziemca na podstawie paszportu biometrycznego. Czy możliwie jest zatrudnienie obcokrajowca na podstawie tzw. ruchu bezwizowego?

Jeśli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski na podstawie ruchu bezwizowego może podjąć pracę. Okres na jaki zostanie powierzona praca cudzoziemcowi zależy od ilości wykorzystanych dni pobytu na podstawie paszportu biometrycznego. Powierzenie pracy może nastąpić na maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni. Jednak sam paszport biometryczny nie wystarczy aby zatrudnienie w Polsce było legalne, niezbędne do tego jest uzyskanie dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca.

Czytaj dalej...
Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – czy możliwa jest jako sprzedaż nieruchomości w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa bez VAT?
Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – czy możliwa jest jako sprzedaż nieruchomości w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa bez VAT?

Czy nieruchomości komercyjne, które generują periodyczne przychody na rzecz właściciela w przeważającej mierze wynikające z umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Czy sprzedaż takich nieruchomości może być zakwalifikowana jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jako czynność niepodlegająca VAT? Temat jest bardzo ciekawy i warto się z nim zapoznać.

Czytaj dalej...