Czy obniżka preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9% spowoduje wzrost ilości spółek z o.o. ?
Czy obniżka preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9% spowoduje wzrost ilości spółek z o.o. ?

Od 1 stycznia 2019 r. obniżono preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9%. Obniżona od dochodów osiągniętych od 31 grudnia 2018 roku. Mogą z niej skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność. Twórca ustawy bardzo mądrze się zabezpieczył przed nadużyciami. Z obniżonej stawki nie mogą skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku niektórych działań restrukturyzacyjnych.

Czytaj dalej...
Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Bezumowne korzystanie to sytuacja, gdy pomiędzy stronami - ani wyraźnie, ani dorozumianie - nie została zawarta jakakolwiek umowa, ani też nie została przedłużona dotychczasowa umowa, a mimo tego nieruchomość jest zajmowana przez lokatora. Od reakcji właściciela nieruchomości na ten stan rzeczy zależy czy zajdzie konieczność opodatkowania należności za taki beztroski najmem lokalu czy też nie.

Czytaj dalej...
W jaki sposób należy traktować opłaty za przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na gruncie VAT?
W jaki sposób należy traktować opłaty za przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na gruncie VAT?

W jaki sposób należy traktować opłaty za przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na gruncie VAT?

Czytaj dalej...
Jak uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT?
Jak uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT?

Zwrot podatku VAT w przyspieszonym trybie trwa 25 dni, żeby z niego skorzystać należy spełnić szereg warunków – podpowiemy Ci jak to zrobić!

Czytaj dalej...
Wadium a odliczenie podatku VAT.
Wadium a odliczenie podatku VAT.

Wadium to opłata jaką wnoszą uczestnicy przetargu lub aukcji gwarantująca im uczestnictwo. Stanowi ona barierę finansową, zapewniającą udział w przetargu wyłącznie podmiotów rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz służy do zabezpieczenia organizatora przetargu przed skutkami uchylenia się od zawarcia przez wyłonionego nabywcę umowy sprzedaży. Ale czy w związku z zapłaceniem wadium może powstać obowiązek podatkowy VAT?

Czytaj dalej...
Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.
Stawka zwolniona podatku VAT dla sprzedaży terenu niezabudowanego.

Sprzedaż terenu niezabudowanego może skorzystać ze stawki zwolnionej podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j.), dalej: ustawa o VAT, w brzmieniu: „zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Czytaj dalej...
Czy posługiwanie się na fakturze pojęciem „data sprzedaży” jest prawidłowe?
Czy posługiwanie się na fakturze pojęciem „data sprzedaży” jest prawidłowe?

Ustawa o VAT definiuje sprzedaż jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Data sprzedaży równoznaczna jest właśnie z konkretnym momentem dokonania sprzedaży.

Czytaj dalej...
Czy świadczenie usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Czy świadczenie usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pomimo pojawiających się orzeczeń sądów administracyjnych, zgodnie z którymi świadczenie usług opiekuńczych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, organy podatkowe zasadniczo podtrzymują swoje dotychczasowe stanowisko w wydawanych interpretacjach.

Czytaj dalej...