Po pracy

"Praca wypełnia ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy. A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich dla ciebie jest miłość do tego, co się robi." - Steve Jobs

"Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, od­kry­waj." - Mark Twain

URODZINY

Z okazji urodzin członka naszego zespołu spotkaliśmy się na symboliczną lampkę szampana i domowy tort. Tym samym utrzymujemy naszą kancelaryjną tradycję świętowania mniejszych i większych sukcesów oraz ważnych życiowych wydarzeń.

WIGILIA 2018

Pod koniec 2018 roku spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii, aby podsumować nasze sukcesy i doświadczenia, omówić napotkane trudności i sposoby ich rozwiązania, a przede wszystkim podziękować każdemu z osobna za włożony trud w rozwój naszej firmy.

WIGILIA 2017

W grudniu 2017 roku odbyła się uroczysta służbowa kolacja wigilijna. Podczas spotkania podzieliliśmy się doświadczeniami minionego roku i dyskutowaliśmy na temat przyszłości naszej firmy, projektów, które chcielibyśmy zrealizować.