Przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa, a brak płatności - czy należy ją skorygować czy uznać za fakturę pustą?

07.05.2024

Wystawiając fakturę „zaliczkową” podatnik oczekuje, że otrzyma zapłatę w ustalonym przez strony terminie – co jednak w sytuacji, gdy płatności tej nie...

Czytaj dalej...
Opodatkowanie VAT nabywanych przez JST usług szkoleń - a możliwość odliczenia podatku VAT.

15.04.2024

Często zdarza się, że samorządy korzystające z usług szkoleniowych składają oświadczenia o finansowaniu udziału w danym szkoleniu ze środków publiczny...

Czytaj dalej...
Budynek do rozbiórki a ustalenie stawki VAT dla sprzedawanej nieruchomości.

03.04.2024

Zamierzasz dokonać rozbiórki budynku znajdującego się na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży? Czy wiesz co oznacza „zamiar rozbiórki” dla potrzeb...

Czytaj dalej...
Dzierżawa gruntu na rzecz konsumenta - jak powstaje obowiązek podatkowy?

26.03.2024

Dla potrzeb rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku dzierżawy bez znaczenia pozostaje czy dzierżawcą jest konsument czy przedsiębiorca. W przypa...

Czytaj dalej...
Ogłoszono nowe informacje w sprawie KSeF!

26.03.2024

Datę obowiązkowego wejścia w życie KSeF poznamy dopiero na przełomie kwietnia i maja, lecz na dzień dzisiejszy zapoznajmy się z zapowiadanymi przez Mi...

Czytaj dalej...
Jak sprawdzić status polskiego kontrahenta w VAT?

22.03.2024

Gdzie można sprawdzić status polskiego kontrahenta w VAT? Skąd można dowiedzieć się czy dany sprzedawca istnieje i czy jest zarejestrowany jako podatn...

Czytaj dalej...
Czy wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej zawsze jest objęte VAT? - sprawdzamy aktualne stanowisko Dyrektora KIS.

05.03.2024

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, a także wszelkie inne darowizny, z którymi wiąże si...

Czytaj dalej...
VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy – jakie znaczenie ma on dla nabywcy towaru/usługi.

28.02.2024

Moment powstania obowiązku podatkowego jest to moment, w którym sprzedawca zobowiązany jest rozliczyć podatek VAT należny oraz moment, w którym nabywc...

Czytaj dalej...
VAT
Nota korygująca wystawiona do faktury w KSEF

28.02.2024

KSEF. Jak powszechnie wiadomo, gdy KSEF będzie obowiązkowy, nie będzie można korygować faktur wystawionych w KSEF przy użyciu noty korygującej. A jak ...

Czytaj dalej...