Jak będziemy identyfikować faktury konsumenckie, które będą wyłączone z obowiązkowego KSEF?

22.02.2024

Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach konsultacyjnych w Ministerstwie Finansów nad przepisami dotyczącymi KSEF. Na jednym ze spotkań istotnym zagadni...

Czytaj dalej...
Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy energii elektrycznej i najmu w świetle interpretacji Dyrektora KIS.

13.02.2024

Ogólna zasada (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT) wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodni...

Czytaj dalej...
VAT
Fakultatywność w zakresie korekty rocznej. Kiedy można zrezygnować z korekty VAT?

26.01.2024

Jedną ze zmian wprowadzonych tzw. „pakietem SLIM VAT 3” jest fakultatywność w zakresie dokonywania korekty rocznej podatku VAT. Zmiana ta dotyczy poda...

Czytaj dalej...
Płatność gotówką, a wiarygodność transakcji w świetle wyroku WSA w Lublinie z dnia 22 listopada 2023 r. I SA/Lu 611/23

17.01.2024

Czy płatność przez podatnika gotówką za otrzymane faktury może budzić wśród organów podatkowych wątpliwość, co do wiarygodności transakcji z nimi zwią...

Czytaj dalej...
VAT
Grudniowe wydanie Newslettera RODO

20.12.2023

W grudniowym wydaniu Newslettera IOD wskazuję na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które rzuca światło na odpowiedzialność pracodawców ...

Czytaj dalej...
Zwrot VAT w 40 dni

15.12.2023

Możesz uzyskać zwrot podatku VAT w 40 dni! Jakie warunki musisz spełnić? Co się zmieni po wejściu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur?

Czytaj dalej...
Błędny NIP na fakturze wystawionej w KSeF – co zrobić?

12.12.2023

Co zrobić, gdy przez przypadek na fakturę ustrukturyzowaną naniesiesz błędny NIP Nabywcy? My znamy odpowiedź!

Czytaj dalej...
VAT
Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 roku – jest rozporządzenie!

05.12.2023

Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2023 r. wprowadzono zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej na 2024 rok. Co się zmieniło?

Czytaj dalej...
Korygowanie faktur in minus w KSeF jest korzystniejsze dla podatników

28.11.2023

Na naszym blogu dzisiaj kolejna dawka wiedzy o KSeF! Tym razem o zasadach ewidencji faktur korygujących wystawionych w KSeF. Jak się okazuje, wystawia...

Czytaj dalej...