Korekta faktury z wykazanym podatkiem VAT – wyrok TSUE
Korekta faktury z wykazanym podatkiem VAT – wyrok TSUE

W dniu 18 marca 2021 r. w sprawie C-48/20 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystny wyrok dla podatników, którzy działając w dobrej wierze wystawiali faktury z podatkiem VAT, zaś w kontroli podatkowej okazało się, że VAT od danych transakcji nie był należny.

Czytaj dalej...
Korzystny wyrok TSUE w sprawie odliczenia podatku VAT przy WNT
Korzystny wyrok TSUE w sprawie odliczenia podatku VAT przy WNT

TSUE rozpatrzył, czy przepisy unijnej Dyrektywy VAT sprzeciwiają się przepisom krajowym, które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny od wykazania podatku należnego we właściwej deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Czytaj dalej...
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował do litewskiego organu nadzorczego wniosek o wzajemną pomoc
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował do litewskiego organu nadzorczego wniosek o wzajemną pomoc

Prezes UODO poprosił swojego litewskiego odpowiednika o weryfikację strony internetowej Vinted.pl i powiązanej z nią aplikacji.

Czytaj dalej...
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Minister Cyfryzacji nie mógł przekazać rejestru PESEL Poczcie Polskiej na wybory korespondencyjne, które miały odbyć się 10 maja 2020 r.

Czytaj dalej...
Nowe rozwiązania w pakiecie SLIM VAT 2
Nowe rozwiązania w pakiecie SLIM VAT 2

Pakiet SLIM VAT 2 ma wprowadzać kolejne uproszczenia dla podatników. Składa się z pięciu bloków, w których znajduje się 15 uproszczeń. Pięć głównych założeń, na których opiera się pakiet to: prostszy sposób fakturowania, łatwiejsze odliczanie VAT, VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa, VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami, poprawa płynności w MPP i ulga złe długi. Poniżej wskazujemy czego dotyczą założenia pakietu SLIM VAT 2 w krótki i zwięzły sposób.

Czytaj dalej...
Zmiany w sporządzaniu JPK_V7 już od rozliczenia za kwiecień - co się zmieni?
Zmiany w sporządzaniu JPK_V7 już od rozliczenia za kwiecień - co się zmieni?

Jak poinformował nas ustawodawca w uzasadnieniu do Projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (numer 316) „W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników przygotowano propozycję zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT (ewidencja + deklaracja). Aktualnie Projekt jest w trakcie opiniowania, zmiany mają zacząć obowiązywać już od rozliczenia za kwiecień 2021 – co się zmieni konkretnie?

Czytaj dalej...
Ujmowanie faktur IN MINUS – OBOWIĄZEK SPRZEDAWCY
Ujmowanie faktur IN MINUS – OBOWIĄZEK SPRZEDAWCY

Od 1 stycznia 2021 obowiązują nowe zasady ujmowania faktur korygujących in minus przez sprzedawcę – art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem, obniżenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do podstawy ustalonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonać należy za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą.

Czytaj dalej...
Ujmowanie faktur IN MINUS – OBOWIĄZEK NABYWCY
Ujmowanie faktur IN MINUS – OBOWIĄZEK NABYWCY

Od 1 stycznia 2021 obowiązują nowe zasady ujmowania faktur korygujących in minus przez nabywcę – art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. W sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania lub stwierdzenia pomyłki dotyczącej kwoty podatku na fakturze, nabywca towaru lub usługi ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego. Korektę kwoty podatku powinien ująć w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione między obiema stronami transakcji, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione.

Czytaj dalej...
Ulga IP Box – czy może dotyczyć też Ciebie?
Ulga IP Box – czy może dotyczyć też Ciebie?

Ulga IP Box – czy może dotyczyć też Ciebie? O uldze IP Box mówi się ostatnio coraz częściej. Nie ma się co dziwić – w końcu ulga ta może objąć wielu przedsiębiorców, choć o tym nie wiedzą. Zdecydowanie warto zainteresować się tym tematem – zastosowanie ulgi pozwoli na opodatkowanie dochodów z kwalifikowalnych praw własności intelektualnej podatkiem dochodowym w wysokości jedynie 5%.

Czytaj dalej...