Czy świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy powinny być opodatkowane VAT?

24.06.2022

Czy otrzymana opłata z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy stanowi wynagrodzenie za świadczoną usługę? Częściowe wyjaśnienie przeds...

Czytaj dalej...
Więcej podatników skorzysta z pełnego odliczenia podatku VAT

23.05.2022

W ramach pakietu Slim VAT 3 przewidywane są kolejne zmiany w przepisach o podatku VAT. Jedna z nich dotyczy możliwości stosowania pełnego odliczenia p...

Czytaj dalej...
Stanowisko TSUE w sprawie stawki VAT dla remontu wind – wyrok z 5.05.2022 r.

12.05.2022

TSUE wyraził stanowisko w sprawie stawki VAT dla remontu windy w budynku mieszkalnym

Czytaj dalej...
Podatnik możne odzyskać zawyżony VAT wykazany na paragonie – wyroki NSA z marca 2022 r.

11.05.2022

Naczelny Sąd Administracyjny w 24 wyrokach orzekł, że nadpłatę podatku VAT z urzędu skarbowego otrzyma podatnik, który przerzucił ciężar zawyżonego po...

Czytaj dalej...
Skorygowanie braku wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

11.04.2022

W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przepisy dopuszczają dwie formy jej skorygowania – fakturą bądź notą korygującą. Nie oznacza to jednak, ...

Czytaj dalej...
Już za 2022 rok mają obowiązywać zmiany w proporcji w ramach SLIM VAT 3

21.03.2022

Ministerstwo Finansów zaproponowało kolejny pakiet zmian pod nazwą SLIM VAT

Czytaj dalej...
Ile wynosi opłata za wniosek o wydanie podatkowej interpretacji indywidulanej?

17.02.2022

Nie powinno ulegać wątpliwości, że o tym czy dany wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera jeden czy więcej stanów faktycznych nie decydu...

Czytaj dalej...
Zmiana Stawek VAT

01.02.2022

27 stycznia opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2022r. wprowadzającą zmiany w stawkach VAT od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Czytaj dalej...
Kary nałożone przez UODO przekroczyły już 2 mln euro!

28.01.2022

Według analizy firmy Sprint, suma kar nałożonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na podstawie przepisów RODO, przekroczyła już 2 mln euro. Od 25 ...

Czytaj dalej...