Dziękujemy, że zainteresowałeś się naszą ofertą szkoleń. Jeśli chcesz dowiedzieć się w pierwszej kolejności o nowych planowanych przez nas szkoleniach i być na bieżąco zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie o nowych szkoleniach, warsztatach, ofercie, a także będziesz mieć możliwość otrzymywania darmowej wiedzy w postaci artykułów. Zapisać możesz się, klikając tutaj!

Kontakt w celu organizacji szkoleń: szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl

Wystąpienia publiczne na konferencjach.

Organizujesz konferencję lub szkolenie i szukasz profesjonalnie przygotowanych prelegentów? Skorzystaj z naszych usług. Możemy pomóc Ci w organizacji konferencji, dostarczając merytorycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Poniżej znajdziesz szkolenia, które organizujemy.

Szkolenia zamknięte u klienta.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. Jesteśmy otwarci na propozycję przeprowadzenia szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta. W celu uzgodnienia tematyki szkolenia, terminu i agendy prosimy kontaktować się na maila szkolenia@kancelariawyrzykowscy.pl

Programy szkoleniowe realizowane przez Kancelaria Wyrzykowscy:


Podatek VAT. Podstawowe zasady rozliczeń w JST

Termin: 18.10.2022 09:00

przekazanie kompleksowej wiedzy o obowiązkach związanych z rozliczaniem podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem momentu powstania obowiązku podatkowego, zasad wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów (JPK) oraz aktualnych problemów i rozbieżności w zakresie interpretowania przepisów prawa podatkowego.

zobacz szczegóły
Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych

Termin: 17.05.2022 10:00

przekazanie pracownikom JST teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zasad odliczania podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych oraz możliwości uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

zobacz szczegóły
Rozliczanie podatku VAT w JST w 2022 roku

Termin: 18.05.2022 10:00

przekazanie pracownikom JST wiedzy o zmianach w podatku VAT obowiązujących w 2022 r., również tych mających wejść w życie jeszcze jesienią tego roku (SLIM VAT 3). Mimo, że dopiero jesienią już teraz warto się z nimi zapoznać, gdyż część z nich ma mieć zastosowanie za cały 2022 rok. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się też jak należy rozliczać opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, co uległo zmianie pod wpływem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

zobacz szczegóły
Omówienie zmian 2021/22 w podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki działalności JST

Celem szkolenia jest przyswojenie pracownikom wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej z zakresu zmian podatkowych w podatku VAT. Szkolenie zostało opracowane na bazie zmian podatkowych, orzecznictwa, a szczególnie na naszym doświadczeniu we współpracy z JST. Dlatego też w programie zostały przewidziane przykłady praktyczne w zakresie ujmowania faktur korygujących po zmianach, a także podejścia sądów administracyjnych w kwestii stosowania przepisów o podatku VAT w zakresie usuwania azbestu i montowania odnawialnych źródeł energii przez gminy.

zobacz szczegóły
RODO od podstaw (przedsiębiorcy)

Prowadzący wprowadzą stopniowo w problematykę ochrony danych osobowych. Szkolenie skupi się na praktycznych zagadnieniach, podstawowych definicjach, zasadach, jakimi należy kierować się, przetwarzając dane osobowe. Prowadzący uwzględnią także interesujące decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poglądy doktryny i orzecznictwa.

zobacz szczegóły
RODO – wskoczmy na wyższy poziom (przedsiębiorcy)

Szkolenie skupia się na krótkim przypomnieniu podstawowych definicji i informacji o RODO. Prowadzący przekażą praktyczną wiedzę dotyczącą podejścia opartego na ryzyku, oceny skutków dla ochrony danych, kodeksów branżowych. Na szkoleniu uczestnicy poznają także interesujące decyzję Prezesa UODO, jak i innych europejskich organów nadzorczych.

zobacz szczegóły
Jak postępować w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych? Jak wygląda kontrola UODO? Co mówią nam przeprowadzone kontrole i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Prowadzący przedstawią problematykę oceny incydentów występujących w organizacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi arkuszami oceny naruszenia ochrony danych osobowych. Poruszona zostanie także kwestia sposobu zawiadamiania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób, których dane dotyczą.

zobacz szczegóły
RODO od podstaw w jednostkach samorządu terytorialnego

Prowadzący wprowadzą stopniowo w problematykę ochrony danych osobowych. Szkolenie skupi się na praktycznych zagadnieniach, podstawowych definicjach, zasadach, jakimi należy kierować się, przetwarzając dane osobowe. Prowadzący uwzględnią także interesujące decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poglądy doktryny i orzecznictwa.

zobacz szczegóły
Oświata a ochrona danych osobowych

Prowadzący wprowadzą stopniowo w problematykę ochrony danych osobowych w szkole. Szkolenie skupi się na praktycznych zagadnieniach, podstawowych definicjach, zasadach, jakimi należy kierować się, przetwarzając dane osobowe. Uczestnicy poznają także zasady, jakimi należy się kierować podczas pracy zdalnej i prowadzenia lekcji online.

zobacz szczegóły