Webinar Panel I - JST w dobie epidemii

https://www.youtube.com/watch?v=K2zMsV4E0_k&list=UUkQ14f7ttQWUNDY6KI62b6w&index=1

Webinar Panel II i III - JST w dobie epidemii

Tarcza Antykryzysowa - z czego skorzystać? Pakiet linków!

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow?fbclid=IwAR2gzPGZSo7C8YhUl8AmhtkgZOwXdCph97QJj6MQGFodolLFCc198mmluJo

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą - jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

Późniejszy PIT za pracowników

Pracodawcy mogą zapłacić zaliczki na PIT pobrane od wynagrodzeń pracowników z marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Nie będą naliczane odsetki w związku z późniejszą zapłatą.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-pit-za-swoich-pracownikow

Odroczenie terminu płatności należności podatkowych

Możliwe jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Pomimo odroczenia nie będzie ustalana opłata prolongacyjna.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-podatek

Jeżeli z obliczeń wynika, że w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku, można złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit

Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) i wpłaty podatku
Przesunięcie możliwe jest od 2 do 4 miesięcy. Co do zasady: termin przesunięty do 31 maja 2020 r. i dotyczy płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/gov/przesun-termin-zlozenia-zeznania-cit-8-i-wplaty-podatku

Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od budynków

Możliwe jest przedłużenie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r. w zakresie podatku PIT i CIT. Co do zasady dot. podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa, a przychody w danym miesiącu były niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

https://www.gov.pl/web/gov/przesun-termin-zaplaty-podatku-od-budynkow

Przydatne Narzędzia w Jednym Miejscu

Jak pobrać UPo

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-pobrac-upo/

Sprawdź NIP

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Sprawdź VAT

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#4

Podatki GOV portal

https://www.podatki.gov.pl/

Biała lista

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Mikrorachunek generator

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Podpisywarka dokumentów

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Składanie sprawozdań finansowych

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Rejestracja spółki i wyszukiwarka

https://ekrs.ms.gov.pl/

CEIDG wyszukiwarka

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wczytywanie i przegląd sprawozdań finansowych

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Załóź Profil Zaufany

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=uk31w908w1fztnxa9tiu