Przydatne Narzędzia w Jednym Miejscu

 

Instrukcja wysyłki sprawozdania finansowego

https://kancelariawyrzykowscy.pl/pl/blog/instrukcja-do-wysylki-sprawozdania-finansowego/

Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

https://kancelariawyrzykowscy.pl/pl/blog/jak-podpisac-sprawozdanie-finansowe/

Jak pobrać UPo

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-pobrac-upo/

Sprawdź NIP

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Sprawdź VAT

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#4

Podatki GOV portal

https://www.podatki.gov.pl/

Biała lista

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Mikrorachunek generator

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Podpisywarka dokumentów

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Składanie sprawozdań finansowych

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Rejestracja spółki i wyszukiwarka

https://ekrs.ms.gov.pl/

CEIDG wyszukiwarka

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wczytywanie i przegląd sprawozdań finansowych

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Załóź Profil Zaufany

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=uk31w908w1fztnxa9tiu

Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-ubezpieczenia-samochodu-osobowego-o-wartosc-powyzej-150000-zl,12.html

Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-amortyzacji-samochodu-osobowego-o-wartosc-powyzej-150000-zl,12.html

Kalkulator kosztów używania firmowego samochodu osobowego do celów mieszanych - podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych w wysokości 75% poniesionych wydatków

https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-kosztow-uzywania-firmowego-samochodu-osobowego-do-celow-mieszanych,12.html

Tarcza Antykryzysowa - z czego skorzystać? Pakiet linków!

Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow?fbclid=IwAR2gzPGZSo7C8YhUl8AmhtkgZOwXdCph97QJj6MQGFodolLFCc198mmluJo

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą - jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

Odroczenie terminu płatności należności podatkowych

Możliwe jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Pomimo odroczenia nie będzie ustalana opłata prolongacyjna.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-podatek

Jeżeli z obliczeń wynika, że w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku, można złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit