Wypożyczanie miejskich rowerów jako działalność gospodarcza JST z możliwością odliczenia VAT – wyrok NSA

13.05.2021

25 marca 2021 roku NSA wskazał, że „usługa wypożyczenia przez miasto roweru miejskiego, wymagająca dokonania zapłaty tzw. opłaty inicjalnej, ma charak...

Czytaj dalej...
Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco

12.05.2021

Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie mają dodatkowo jeden miesiąc na odliczenie podatku VAT bez konieczności dokonywania korekty deklaracji podatkow...

Czytaj dalej...
UMORZENIE NALEŻNOŚCI A KOREKTA VAT

07.05.2021

Umorzenie zapłaty za wykonaną sprzedaż swojemu kontrahentowi nie da Ci prawa do wystawienia korekty faktury VAT, pamiętaj o tym, zanim się zgodzisz....

Czytaj dalej...
Czy mój pełnomocnik może za mnie złożyć formularz MDR-3, czyli informację o korzyści podatkowej?

06.05.2021

W dalszym ciągu przyzwyczajamy się do już nie takiej nowej rzeczywistości jaką są MDRy, czyli schematy podatkowe… Podatnikom towarzyszy nadal wiele wą...

Czytaj dalej...
Nota obciążeniowa – kiedy należy ją wystawić?

05.05.2021

Wyróżnić można trzy rodzaje not księgowych: obciążeniową, uznaniową lub obciążeniowo-uznaniową. Nota księgowa jest dokumentem rozliczeniowym jednostki...

Czytaj dalej...

29.04.2021

W przypadku sektora publicznego podmiot będący administratorem danych czasami wskazywany jest wprost w przepisach, jednak najczęściej wskazanie admini...

Czytaj dalej...
Nabycie usług od podmiotu z UE – czy musisz rozliczyć VAT?

28.04.2021

O imporcie usług możemy mówić w momencie świadczenia usług, kiedy podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca usługi – według art...

Czytaj dalej...
Objaśnienia podatkowe do pakietu SLIM VAT z 23 kwietnia 2021 r.

26.04.2021

JUŻ SĄ! Po niemal 4 miesiącach od obowiązywania nowych zasad ujmowania faktur korygujących doczekaliśmy się w końcu OBJAŚNIEŃ PODATKOWYCH do pakietu S...

Czytaj dalej...
Opodatkowanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – wyrok TSUE w sprawie Gminy Wrocław

26.04.2021

25 lutego 2021 r. Unijny Trybunał przedstawił wyrok w sprawie o sygn. akt C-604/19. We wskazanej sprawie Gmina Wrocław wystąpiła przeciwko Dyrektorowi...

Czytaj dalej...