Sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości!

23.09.2022

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej często mamy do czynienia ze sprzedażą promocyjną towarów lub usług po cenie znacznie zaniżonej w cela...

Czytaj dalej...
Czy split payment jest obowiązkowy przy płatności na rachunek cesyjny banku?

22.09.2022

Zasadą jest, że podatnicy są zobowiązani do zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) za nabyte towary lub usługi wymienione w z...

Czytaj dalej...
Odliczenie VAT a finansowanie inwestycji ze środków Polskiego Ładu – interpretacja indywidualna

13.09.2022

Realizując projekty, również te w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Samorządy korzystają z różnego rodzaju środków zewnętrznych. Są to kla...

Czytaj dalej...
Zmiany w podatku od spadków i darowizn

07.09.2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zakładającego zmiany mające wpływ na obowiązek zapłaty i wysokość podatku ...

Czytaj dalej...
Centralizacja samorządów w podatku dochodowym (PIT)? - wyrok WSA

05.09.2022

Czy będzie centralizacja samorządów w podatku dochodowym? W kwestii tej wypowiedział się w wydanym 2 czerwca 2022 r. wyroku WSA (wyrok nieprawomocny )...

Czytaj dalej...
W sezonie imprez gminnych pamiętajcie, że nie każda wpłata na poczet imprezy jest darowizną!

31.08.2022

Nie każda "darowizna" na poczet imprezy samorządowej jest rzeczywiście darowizną!

Czytaj dalej...
Limit dla transakcji gotówkowych dla konsumentów i zmiana limitu dla transakcji gotówkowych jednak od 2024 roku

25.08.2022

Zmiany w limicie gotówkowym i wprowadzenie nowego przesunięte na 2024 rok

Czytaj dalej...
Zwolnienie z VAT nieruchomości niezabudowanej

22.08.2022

W tym artykule zostało omówione zwolnienie sprzedaży nieruchomości z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy o podatku od towarów i usłu...

Czytaj dalej...
Budowa drogi przez JST a prawo do odliczenia VAT - wyrok WSA

08.08.2022

Czy budując drogę JST może odliczyć podatek VAT? Jakie elementy warunkują prawo do odliczenia? Jeśli takie prawo przysługuje to czy jest ono pełne czy...

Czytaj dalej...