Zniesienie współwłasności nieruchomości a opodatkowanie podatkiem VAT, na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS.

18.04.2024

Sprawdzamy stanowisko Dyrektora KIS.

Czytaj dalej...
Opodatkowanie VAT nabywanych przez JST usług szkoleń - a możliwość odliczenia podatku VAT.

15.04.2024

Często zdarza się, że samorządy korzystające z usług szkoleniowych składają oświadczenia o finansowaniu udziału w danym szkoleniu ze środków publiczny...

Czytaj dalej...
Budynek do rozbiórki a ustalenie stawki VAT dla sprzedawanej nieruchomości.

03.04.2024

Zamierzasz dokonać rozbiórki budynku znajdującego się na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży? Czy wiesz co oznacza „zamiar rozbiórki” dla potrzeb...

Czytaj dalej...
Dzierżawa gruntu na rzecz konsumenta - jak powstaje obowiązek podatkowy?

26.03.2024

Dla potrzeb rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku dzierżawy bez znaczenia pozostaje czy dzierżawcą jest konsument czy przedsiębiorca. W przypa...

Czytaj dalej...
Ogłoszono nowe informacje w sprawie KSeF!

26.03.2024

Datę obowiązkowego wejścia w życie KSeF poznamy dopiero na przełomie kwietnia i maja, lecz na dzień dzisiejszy zapoznajmy się z zapowiadanymi przez Mi...

Czytaj dalej...
Jak sprawdzić status polskiego kontrahenta w VAT?

22.03.2024

Gdzie można sprawdzić status polskiego kontrahenta w VAT? Skąd można dowiedzieć się czy dany sprzedawca istnieje i czy jest zarejestrowany jako podatn...

Czytaj dalej...
Od 1 kwietnia 2024 r. wraca 5% VAT na żywność!

13.03.2024

Od 1 lutego 2022 r. w Polce obowiązywała obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze – 0%. Zatem, stawką 0% VAT objęte były, m.in. owoce, war...

Czytaj dalej...
Do kiedy należy wystawić fakturę na wywłaszczoną nieruchomość pod drogę?

13.03.2024

W jednostkach samorządu terytorialnego (JST) częstą transakcją jest wywłaszczenie nieruchomości. W drodze wywłaszczenia JST nabywają prawo własności d...

Czytaj dalej...
Czy wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej zawsze jest objęte VAT? - sprawdzamy aktualne stanowisko Dyrektora KIS.

05.03.2024

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, a także wszelkie inne darowizny, z którymi wiąże si...

Czytaj dalej...
VAT