Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę finansową za nieprzestrzeganie nakazu z art. 83 ust. 6 RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę finansową za nieprzestrzeganie nakazu z art. 83 ust. 6 RODO

85.588 zł, tyle wynosi administracyjna kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia.

Czytaj dalej...
Prezes UODO ukarał Śląski Uniwersytet Medyczny karą finansową w wysokości 25 tys. zł. Przyczyną jej nałożenia było naruszenie, do którego doszło na uczelni w maju 2020 r.
Prezes UODO ukarał Śląski Uniwersytet Medyczny karą finansową w wysokości 25 tys. zł. Przyczyną jej nałożenia było naruszenie, do którego doszło na uczelni w maju 2020 r.

Prezes UODO ukarał Śląski Uniwersytet Medyczny karą finansową w wysokości 25 tys. zł. Przyczyną jej nałożenia było naruszenie, do którego doszło na uczelni w maju 2020 r.

Czytaj dalej...
Kara finansowa za brak współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
Kara finansowa za brak współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Firma Smart Cities z Warszawy została ukarana karą finansową w wysokości 12.838,20 złotych za brak współpracy z UOD

Czytaj dalej...
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej

Faktura jest dokumentem potwierdzającym transakcję sprzedażową pośredniczących ze sobą stron. Może być wystawiona w formie elektronicznej oraz papierowej. Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.) przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Ale czy faktury można przechowywać wyłącznie w wersji elektronicznej, nie archiwizując ich wersji papierowych?

Czytaj dalej...
Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących
Zmiana zasad ujmowania faktur korygujących

Od 1 stycznia 2021 zmieniły się zasady ujmowania faktur korygujących. Znaczącej modyfikacji uległy zasady ujmowania faktur korygujących in minus. Zniesiony został obowiązek posiadania przez podatnika potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Obecnie możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania w dacie wystawienia tej korekty.

Czytaj dalej...
Administrator danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej
Administrator danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 7 RODO, administratorem jest osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku sektora publicznego podmiot będący administratorem danych czasami wskazywany jest wprost w przepisach jak np. w ustawie Karta Nauczyciela, czy ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednak najczęściej wskazanie administratora danych wymaga analizy przepisów stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.

Czytaj dalej...
Zapłata dla głównego wykonawcy i podwykonawcy przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności
Zapłata dla głównego wykonawcy i podwykonawcy przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności

Przy dokonywaniu zapłaty za nabyte usługi budowlane, przy spełnieniu ustawowych przesłanek, występuje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ten artykuł dotyczy sposobu dokonywania zapłaty z wykorzystaniem MPP, jeżeli oprócz przelewu na rzecz wykonawcy dokonywany jest przelew na rzecz podwykonawcy.

Czytaj dalej...
Rządowy system wystawiania faktur obowiązkowy od 2023 roku – plany Ministerstwa Finansów
Rządowy system wystawiania faktur obowiązkowy od 2023 roku – plany Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 2023 roku obowiązkowego systemu do fakturowania. Jednak dobrowolnie można będzie korzystać z nowego systemu już od końca 2021 roku. System ma dawać możliwości wystawiania e-faktur.

Czytaj dalej...
Naczelny Sąd Administracyjny o kalkulacji prewspółczynnika w gminach
Naczelny Sąd Administracyjny o kalkulacji prewspółczynnika w gminach

Początek nowego roku to dobry moment, by przyjrzeć się aktualnym orzeczeniom sądów administracyjnych i interpretacjom podatkowym. Właśnie teraz przed gminami czeka ważna decyzja w zakresie VAT - wybór odpowiedniej metody kalkulacji prewspółczynnika na 2021 rok.

Czytaj dalej...