Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze w gminie na gruncie podatku VAT

03.08.2021

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 21 lipca 2021 roku interpretację indywidualną odnoszącą się do punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mi...

Czytaj dalej...
Dyrektywa o ochronie sygnalistów – o co chodzi?

28.07.2021

Już tylko niewiele ponad 4 miesiące na przygotowanie organizacji do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach! Uchwalona w 2019 r. unijna Dyrektywa w sprawie...

Czytaj dalej...
Paragon jako faktura uproszczona z adnotacją, że nie jest fakturą – faktura czy paragon?

27.07.2021

„Dostaliśmy paragon fiskalny o wartości 350 zł z NIP naszej gminy, na paragonie nadrukowano „paragon nie jest fakturą uproszczoną”. Czy mamy zgłosić s...

Czytaj dalej...
Czy DKIS jest zobowiązany do wydania podatkowej interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku zaraportowania schematu podatkowego?

26.07.2021

W tym artykule po raz kolejny poruszona jest kwestia obowiązku wydania interpretacji. Tym razem w kontekście przepisów o schematach podatkowych.

Czytaj dalej...
Ponad 13 tys. zł kary za niezgłoszenie Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki

23.07.2021

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra została ukarana administracyjną karą pieniężną za niezgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Dany...

Czytaj dalej...
Czy odliczając 100% VAT od wydatków na osobowe samochody służbowe dostatecznie kontrolujesz ich wykorzystanie w działalności gospodarczej?

21.07.2021

Zapewnienie warunków nie poddających pod wątpliwość prawa do odliczenia VAT od wydatków na samochody służbowe nie jest tak proste jak myślisz. DKIS wy...

Czytaj dalej...
DKIS musi wydać interpretację mimo, że przepis podatkowy odsyła do innych przepisów prawa - wyrok NSA z 14 maja 2021 r.

15.07.2021

Z sukcesem zakończyliśmy spór z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej o to czy, słusznie odmówił wydania podatkowej interpretacji indywidualnej....

Czytaj dalej...
W jaki sposób określić podstawę opodatkowania wnoszonej aportem nieruchomości w zamian za udziały?

13.07.2021

Zakładając, że aport ten nie dotyczy przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części należy oczywiście przeanalizować kwestię stawki VAT. Po jej usta...

Czytaj dalej...
Zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości wywłaszczonej pod drogę

06.07.2021

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę nieruchomości wydaną za odszkodowaniem w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej? Czy w zwią...

Czytaj dalej...