Zwolnienie od podatku VAT usługi najmu na cel mieszkaniowy nabywanej przez JST – rozporządzenie ogłoszone

17.05.2022

Od 10 maja 2022 r. nabywane przez JST usługi najmu nieruchomości o charakterze mieszkaniowym są zwolnione od podatku VAT – ogłoszono rozporządzenie!...

Czytaj dalej...
Stanowisko TSUE w sprawie stawki VAT dla remontu wind – wyrok z 5.05.2022 r.

12.05.2022

TSUE wyraził stanowisko w sprawie stawki VAT dla remontu windy w budynku mieszkalnym

Czytaj dalej...
Podatnik możne odzyskać zawyżony VAT wykazany na paragonie – wyroki NSA z marca 2022 r.

11.05.2022

Naczelny Sąd Administracyjny w 24 wyrokach orzekł, że nadpłatę podatku VAT z urzędu skarbowego otrzyma podatnik, który przerzucił ciężar zawyżonego po...

Czytaj dalej...
Czy można odliczyć podatek VAT, gdy dany zakup zostanie sfinansowany przez inny podmiot?

04.05.2022

Zazwyczaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy to sam podatnik finansuje dokonywane na własne potrzeby zakupy. Zdarza się jednak, że nabywa on towar bądź...

Czytaj dalej...
Fotowoltaika na budynku gospodarczym z 8% stawką VAT.

30.04.2022

Wiążąca Informacja Stawkowa sygn. 0111-KDSB2-1.440.36.2022.1.AZG z 29.03.2022 r. wydana przez DKIS wskazuje, że usługa polegająca na zaprojektowaniu, ...

Czytaj dalej...
Błędna stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia VAT

28.04.2022

Podatnik otrzymując fakturę z błędną stawką VAT ma prawo do odliczenia podatku do wysokości wskazanej na fakturze zakupu, o ile zakup nie stanowił spr...

Czytaj dalej...
Nie zawsze sprzedaż niezabudowanej działki rolnej ma prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT. Bardzo ważna jest analiza zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

25.04.2022

Sprzedając niezabudowaną działkę rolną trzeba uważać, żeby zbyt pochopnie nie zwolnić takiej transakcji z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. ...

Czytaj dalej...
Skorygowanie braku wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

11.04.2022

W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przepisy dopuszczają dwie formy jej skorygowania – fakturą bądź notą korygującą. Nie oznacza to jednak, ...

Czytaj dalej...
Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do proporcji indywidualnej dla działalności sportowo-rekreacyjnej

06.04.2022

Wyrokiem z 22 marca 2022 r. NSA oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, przyznając jednocześnie rację skarżącej gminie i sądowi I instancji w zak...

Czytaj dalej...