Odliczenie VAT od wydatków sfinansowanych ze środków "Polski Ład" - wyjaśnienia RIO

26.01.2023

Odliczenie VAT a finansowanie inwestycji ze środków Polskiego Ładu – interpretacja indywidualna. Dziś powracamy do tego tematu, gdyż Regionalna Izba O...

Czytaj dalej...
Czy do paragonu bądź faktury bez NIP nabywcy można wystawić fakturę korygującą ze wskazaniem NIP? - interpretacja indywidualna

25.01.2023

Wydana w październiku 2022 roku interpretacja indywidualna stanowi potwierdzenie jak ważne jest ustalenie przed dokonaniem/udokumentowaniem sprzedaży ...

Czytaj dalej...
Prewspółczynnik według danych za rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy

23.01.2023

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą w 2023 roku stosować prewspółczynnik obliczony według danych za 2021 rok, jeżeli w 2022 roku stosowały pre...

Czytaj dalej...
VAT od rekompensaty w przypadku działalności sportowej

11.01.2023

Przedstawiamy stanowisko Sąd z wyroku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie VAT od rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej związanej z działalnością s...

Czytaj dalej...
Sprzedaż samochodu służbowego przez JST - z VAT czy poza VAT?

05.01.2023

Czy Samorząd sprzedając samochód służbowy robi to w ramach działalności gospodarczej i dostawa powinna podlegać opodatkowaniu czy robi to w ramach dzi...

Czytaj dalej...
Stawki VAT na towary spożywcze i paliwa w 2023 roku

23.12.2022

Czy obniżki VAT wprowadzone w 2022 roku będą obowiązywały w kolejnym roku?

Czytaj dalej...
Prawo do odliczenia VAT a zła sytuacja finansowa sprzedającego - wyrok TSUE z 15/09/2022

22.12.2022

Czy podatnikowi można odmówić prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli ten wiedział (bądź mógł wiedzieć), że sprzedawca ze względu na swoją złą sytuacj...

Czytaj dalej...
Jak oznaczyć datę sprzedaży na fakturze za wydaną w ramach wywłaszczenia nieruchomość?

02.12.2022

Nieruchomość przeznaczona do wydania w ramach tzw. wywłaszczenia w przypadku samorządów, stanowi dostawę towarów. Jeżeli dostawa ta podlega opodatkowa...

Czytaj dalej...
Jaką stawkę VAT należy zastosować dla kosztów transportu z jednoczesną sprzedażą towaru?

01.12.2022

Czy koszty przesyłki kurierskiej są opodatkowane według stawki właściwej dla dostarczanego towaru?

Czytaj dalej...