Samorządy

Samorządy terytorialne w Polsce odgrywają kluczową rolę w realizacji planów gospodarczych naszego kraju, często będąc zwieńczeniem tych działań. Zdajemy sobie sprawę z ich nieocenionej wartości i znaczenia. Od wielu lat oferujemy kompleksowe wsparcie samorządom terytorialnym, obejmujące nie tylko kwestie podatku od towarów i usług oraz podatków od nieruchomości, ale także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Rozumiemy wyzwania, przed którymi stoją jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza w kontekście efektywnego i zgodnego z przepisami zarządzania podatkami oraz ochrony danych osobowych. W odpowiedzi na te potrzeby, opracowaliśmy autorską aplikację VATapp. Narzędzie to zostało zaprojektowane z myślą o maksymalizacji efektywności procesów związanych z rozliczaniem podatku VAT - zarówno od bieżącej działalności operacyjnej samorządu, jak i związanych z nim inwestycji.

Nasze wsparcie i rozwiązania są dostosowane do specyficznych wymogów i wyzwań, z jakimi mierzą się samorządy, co pozwala im na skuteczniejsze i bardziej efektywne funkcjonowanie w obrębie polskiego systemu gospodarczego.

Obciążenie podatkiem VAT oraz wyzwania związane z wdrożeniem RODO stają się coraz bardziej znaczącymi aspektami działalności jednostek samorządu terytorialnego (JST), wpływającymi na ich codzienne funkcjonowanie. W Kancelarii Wyrzykowscy rozumiemy te wyzwania i oferujemy kompleksowe wsparcie, które obejmuje zarówno holistyczne doradztwo w zakresie VAT, jak i kompleksowe wdrożenia RODO.

Jednostki Samorządu Terytorialnego znajdują się w wyjątkowej sytuacji, będąc specyficznym podatnikiem VAT oraz organem władzy publicznej, co wiąże się z unikalnymi wyzwaniami i potrzebami. Zmienność przepisów podatkowych i złożony krajobraz VAT wymagają bacznej analizy i planowania, podczas gdy wdrożenie RODO stawia przed JST zadanie zapewnienia zgodności operacji przetwarzania danych z aktualnymi wymogami prawnymi. Nasza specjalność to dostarczanie dedykowanych rozwiązań odpowiadających na te specyficzne potrzeby.

Kancelaria Wyrzykowscy, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i aktualnej wiedzy, jest gotowa wspierać samorządy w obu tych obszarach. Pomożemy Ci nie tylko zrozumieć proces wdrożenia RODO od A do Z, ale również w wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych, które mogły zostać wcześniej pominięte. Zarządzasz gminą, powiatem czy województwem? Skorzystaj z naszego wsparcia i zadbaj o zgodność operacji Twojej jednostki z obowiązującymi przepisami, jednocześnie maksymalizując korzyści płynące z należytego zarządzania podatkami.

Nie pozwól, aby skomplikowana sytuacja podatkowa lub wymogi RODO stanęły na drodze do rozwoju Twojej jednostki. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. W Kancelarii Wyrzykowscy, z nami przeprowadzisz swoją jednostkę przez proces wdrożenia RODO i optymalizacji obciążeń VAT, zapewniając jej bezpieczeństwo i sukces na przyszłość.

Odwiedź nasze tematyczne serwisy:

VAT w Samorządach - dowiedz się więcej tutaj.

RODO w Samorządach  - dowiedź się więcej tutaj.

Blog poświęcony problematyce JST - zobacz