Samorządy

Samorządy w Polsce są najczęściej kropką nad “i” w realizacji planów gospodarczych naszego rządu. Wiemy, jak ważna jest rola sprawnie działającego samorządu. Specjalizujemy się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, gmin, powiatów i województw. Od wielu lat skutecznie pomagamy samorządom w zakresie podatku od towarów i usług, podatków od nieruchomości, ochrony danych osobowych.