Stowarzyszenia i fundacje

Obok biznesu i sektora państwowego bardzo ważna rolą w życiu gospodarczym stanowią stowarzyszenia i fundacje. Określa się je mianem trzeciego sektora. Tak więc sektora nie nastawionego na zyski a na działalność społeczną (non-profit organizations). Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb i specyfiki działalności organizacji pozarządowych.