Od 1 kwietnia 2024 r. wraca 5% VAT na żywność!

Data publikacji: 13-03-2024

Od 1 lutego 2022 r. w Polce obowiązywała obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze – 0%. Zatem, stawką 0% VAT objęte były, m.in. owoce, warzywa, nabiał, mięso czy produkty ze zbóż.

Początkowo rozporządzenie wprowadzające obniżoną stawkę miało obowiązywać tylko do końca 2023 r. Poprzedni Minister Finansów rozporządzeniem z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług – przedłużył jednak okres jego obowiązywania do 31 marca 2024 r.

Obecny Minister Finansów z kolejnego przedłużenia obniżenia stawki VAT jednak nie skorzystał. W związku z tym od 1 kwietnia 2024 r. wraca poprzednia stawka VAT, a więc 5%.

Powyższe, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa jest konsekwencją najnowszych odczytów inflacji oraz prognoz dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką 0% VAT.


Olga Grabowska
Kancelaria Wyrzykowscy