Terminy na składanie informacji o schematach podatkowych zostały ODWIESZONE! Samorządowcy, czy jesteście dobrze przygotowani na obowiązki MDR?

Data publikacji: 30-08-2023

Przez ponad 3 lata, w związku ze stanem epidemii i zagrożenia epidemicznego podmioty zobowiązane do składania informacji mogły wstrzymać się ze składaniem informacji o krajowych schematach podatkowych do Szefa KAS, albowiem terminy składania tych informacji zostały zawieszone od 31 marca 2020 roku.

Od 1 lipca 2023 roku został odwołany stan zagrożenia epidemicznego, a w konsekwencji terminy te zostały wznowione. Dla osób, które mimo zawieszenia biegu terminów składały informacje istotne może okazać się informacja, że złożenie informacji w tym okresie było skuteczne. Osoby, które jednak korzystały za faktu zawieszenia biegu terminów, po 30 czerwca musiały złożyć wszystkie zaległe informacje.

Również w jednostkach samorządu terytorialnego, wbrew temu co mogłoby się wydawać, mogą występować obowiązki składania informacji o schematach podatkowych. JST nie są podatnikami podatku dochodowego, ale rozliczają podatek VAT. Konieczne zatem wydaje się, by również pracownicy JST zostali przeszkoleni z podstawowych zagadnień związanych ze schematami podatkowymi, uwzględniającymi specyficzną rolę JST, jako podatnika VAT. Biorąc to pod uwagę JST powinny posiadać w tym zakresie odpowiednie procedury i wyznaczone osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności. Wdrożenie odpowiednich procedur i właściwe przeszkolenie pracowników pozwoli na zapobieganie uchybieniom w zakresie wywiązywania się z obowiązków MDR. Pracownicy zdobędą wiedzę o tym, na co powinni zwracać uwagę przy wykonywaniu codziennych czynności w pracy i o czym powinni sygnalizować osobę odpowiedzialną za składanie informacji o schematach podatkowych.

Nasza Kancelaria od lat specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowujemy również w tym zakresie odpowiednie procedury, przeprowadzamy szkolenie i audyty a także doradzamy w zakresie schematów podatkowych.

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza przywrócenie obowiązków MDR również dla JST. Warto zadbać o to, by zabezpieczyć się przed sankcjami za niewywiązywanie się z tych obowiązków. W tym celu mogą Państwo skorzystać z oferty naszej Kancelarii kierując wiadomość mailową na adres sekretariat@kancelariawyrzykowscy.pl