Jak będziemy identyfikować faktury konsumenckie, które będą wyłączone z obowiązkowego KSEF?

Data publikacji: 22-02-2024

Wiemy, że Ministerstwo Finansów postanowiło odroczyć wejście w życie obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF). Ministerstwo podtrzymuje, że obowiązkowy KSEF na pewno wejdzie w życie, ale nie w 2024 roku. Dokładna data jeszcze nie padła, ale mamy ją poznać w okresie kwiecień-maj.

Skoro KSEF ma wejść w życie już niebawem, warto poruszyć temat tzw. faktur konsumenckich pod kątem obowiązku stosowania KSEF. Jak Ministerstwo Finansów podchodzi do tej kwestii?
Zgodnie z przepisem, który ma obowiązywać w przyszłości – obowiązek wystawiania faktur przy użyciu KSEF nie dotyczy wystawiania faktur na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Nadto, przepisy wskazują, że w tych przypadkach wystawia się faktury papierowe lub elektroniczne, bez możliwości wystawiania faktur w KSEF.

Przepisy te budzą dużo wątpliwości dotyczących właściwej identyfikacji podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Wątpliwości te są związane z tym, że przepis nie odnosi się do działalności gospodarczej w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, lecz do działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Ta druga definicja jest znacznie szersza – obejmuje także osoby fizyczne wynajmujące mieszkanie, co nie wymaga formalnej rejestracji działalności gospodarczej, a także inne osoby, które nie są obowiązane do rejestracji. Często osoby fizyczne nie zdają sobie sprawy, że prowadzą działalność gospodarczą na gruncie przepisów o VAT, o czym świadczą liczne interpretacje indywidualne w zakresie obowiązku rejestracji do VAT (np. osoby, które dzielą działki otrzymane w darowiźnie na mniejsze i je sprzedają).

W dniu 16 lutego odbyły się konsultacje publiczne, którego tematem były faktury konsumenckie i status nabywcy. Celem uproszczenia, wiele osób proponowało objęcie obowiązkowym KSEF faktur, w przypadku których identyfikatorem podatkowym nabywcy będzie numer NIP. Innymi słowy, faktury z numerem NIP nabywcy miałaby być obowiązkowo wystawiane w KSEF, a pozostałe nie. Zwracało się także uwagę na wprowadzenie możliwości wystawiania faktur w KSEF, gdy nabywcami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło również na stronie internetowej, że wyłączenie z obowiązku stosowania KSEF będzie dotyczyć także sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, ale danego zakupu dokonuje na użytek prywatny, niezwiązany z działalnością.

Ministerstwo Finansów przygląda się zatem wątpliwościom związanym z identyfikacją faktur dokumentujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapowiadane są zmiany ułatwiające tę identyfikację. Jak ostatecznie do tego podejdzie Ministerstwo Finansów? – czekamy z zaciekawieniem.

Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy