Ogłoszono nowe informacje w sprawie KSeF!

Data publikacji: 26-03-2024

Datę obowiązkowego wejścia w życie KSeF poznamy dopiero na przełomie kwietnia i maja, lecz na dzień dzisiejszy zapoznajmy się z zapowiadanymi przez Ministerstwo zmianami.

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach, jakie zamierza wprowadzić w obowiązującym – już niedługo – obowiązkowym KSeF. Należą do nich kwestie, takie jak:

  1. KSeF zostanie dla wszystkich podatników wprowadzony w jednym terminie, nie tak jak zakładano do tej pory – w dwóch etapach.

  2. Ministerstwo proponuje odroczenie kar i obowiązku podawania numeru KSeF w płatnościach (w tym dla mechanizmu podzielonej płatności) oraz dodatkowe odroczenie dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów z NIP (faktury uproszczone).

  3. Wprowadzenie w okresie przejściowym dla wszystkich podatników opcji wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzenie ich do systemu następnego dnia roboczego.

  4. Możliwość wystawiania faktur konsumenckich w KSeF, czego do tej pory nie brano pod uwagę.

  5. Zapewnienie konsumentowi dostępu do faktury w KSeF dzięki anonimowemu dostępowi (faktura z kodem QR) oraz „samoidentyfikacja” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w systemie.

  6. Dodanie ustrukturyzowanego załącznika do faktury. Do chwili obecnej nie przewidywano żadnych załączników.

  7. Możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów nabywcy do – wystawionych w okresie awarii i offline – faktur.

  8. Możliwość przejściowego stosowania faktur papierowych przez podatników, dla których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a ich ilość i wartość jest niewielka. Wiązać się to będzie jednak z dodatkowym obowiązkiem oznaczania ich w ewidencji sprzedaży JPK_VAT.

Jak można zauważyć zmiany są dość znaczące. Jednak, na co warto zwrócić uwagę – przychylne dla podatników.

Olga Grabowska
Kancelaria Wyrzykowscy