Czy obniżka preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9% spowoduje wzrost ilości spółek z o.o. ?

Data publikacji: 10-04-2019

Dzięki możliwości rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie teleinformatycznym S24 stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości większą popularność zyskały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Chociaż jak sama nazwa S24 wskazuje na rejestrację spółki w 24 godziny to w praktyce bywa różnie. Bardzo różnie. Obecnie system wymaga od nas oświadczeń, których to wzorów sam w sobie nie posiada. Dostarcza to przedsiębiorcą sporo kłopotów jak wgrać a przede wszystkim jak zredagować odpowiednie dokumenty aby sąd nie odrzucił złożonego wniosku i zarejestrował firmę szybko i sprawnie.

Jeszcze większe kłopoty mają osoby nie posiadające numeru PESEL. Jest to coraz większy problem ponieważ wiele osób zza naszej wschodniej granicy chce otworzyć biznes w naszym kraju. Niewątpliwie sama procedura uzyskania numeru PESEL dla osoby chcącej otworzyć spółkę z o.o. w Polsce wydłuża procedurę.

Od 1 stycznia 2019 r. obniżono preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9%. Obniżona od dochodów osiągniętych od 31 grudnia 2018 roku. Mogą z niej skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność.

Twórca ustawy bardzo mądrze się zabezpieczył przed nadużyciami. Z obniżonej stawki nie mogą skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku niektórych działań restrukturyzacyjnych.

Preferencyjną stawkę CIT 9% stosujemy tylko i wyłącznie do źródeł innych niż zyski kapitałowe zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop. Zgodnie z powyższym jeśli uzyskujemy dochody np. z dywidendy nadal opodatkowujemy jest podstawową stawką CIT w wysokości 19%.

Ze stawki preferencyjnej skorzystają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność po 31 grudnia 2018 r. Każdy kto chciałby skorzystać z preferencyjnej stawki powinien sprawdzić czy ma taką możliwość.

1 grupa to mali podatnicy – zgodnie z art. 19 ust. 1d upodp czyli ich przychód ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy był nie wyższy niż 1,2 mln euro brutto, w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln euro netto.

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., masz prawo do skorzystania z 9% stawki w pierwszym roku działalności. Warunkiem jest aby Twój przychód w roku bieżącym nie wyniósł więcej niż 1,2 mln euro netto.

Pamiętaj! Nie możesz skorzystać z preferencyjnej stawki 9% jeśli spółka powstała w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Szereg włączeń opisanych jest w art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obniżona stawka podatku dochodowego do 9%, szybsza i tańsza rejestracja spółek w systemie S24 to niewątpliwie czynniki zwiększające motywację przedsiębiorców do zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Podejmując taką decyzję należy dokonać analizy biznesowej i podatkowej danego przedsięwzięcia. Spółka bowiem ma nieco więcej obowiązków sprawozdawczych i księgowych niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Wszystko ma swoje wady i zalety. Jednym z czynników, na który warto zwrócić uwagę są również kwestie związane z obciążeniami w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Adam Wyrzykowski

Kancelarii Wyrzykowscy Sp. z o.o.