Czasowe obniżki VAT

Data publikacji: 13-01-2022

W Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, czasowo wprowadzono obniżone stawki VAT:
8% - dla dostawy gazu ziemnego i energii cieplnej (8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) i energii cieplnej, z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT);
5% - dla dostawy energii elektrycznej (5% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00), z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT)


Zmienione stawki VAT mają zastosowanie również w przypadku tzw. refakturowania mediów na najemców.
Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem obniżone stawki obowiązują od 1.01.2022 do 31.03.2022.


Warto podkreślić, że chodzi o aktualny stan prawny, gdyż zgodnie z zapowiedziami niewykluczone jest wydłużenie tego okresu, a także objęcie stawkami obniżonymi kolejnych towarów.
Już też mówi się o obniżonych stawkach do 31 lipca 2022 r. Rząd zapowiedział, że od 1 lutego 2022 roku będą wprowadzone kolejne zmiany w stawkach VAT.
Zmiany powodują konieczność dokonania odpowiedniego przeliczenia, szczególnie gdy zapłata dotyczy okresu, w którym nastąpiła zmiana i część kwoty opodatkowana jest inną stawką a część inną. Na sprzedawcach ciąży obowiązek wyodrębnienia kwot opodatkowanych poszczególnymi stawkami.
Nadto, zapowiadane przez rząd zmiany w stawkach VAT, szczególnie artykułów spożywczych, spowodują konieczność wprowadzenia zmian w bazie towarów na kasach fiskalnych u podmiotów prowadzących ewidencję za pomocą kas rejestrujących.


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy