Członek zarządu spółki lub fundacji – rozliczenie podatku dochodowego.

Data publikacji: 29-01-2021

Jeśli prowadzisz spółkę lub fundację, musisz pamiętać o comiesięcznym poborze zaliczki na PIT oraz ewentualnych składkach na ubezpieczenia od wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji. O tym, w jaki sposób należy rozliczyć takie wynagrodzenie, dowiesz się z poniższego artykułu.

Czy jako członek zarządu muszę pobierać wynagrodzenie i rozliczać się z podatku dochodowego?

Jako członek zarządu musisz pobierać wynagrodzenie, w przeciwnym wypadku w spółce powstaje obowiązek rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W prawie podatkowym nie ma to znaczenia, czy pełnisz jedynie funkcję reprezentacyjną, przebywasz na stałe za granicą czy jesteś aktywnie związany z działalnością spółki. Jednak jak w przypadku każdej reguły i w tej znajdą się wyjątki. Jeśli będąc członkiem zarządu, jesteś jednocześnie wspólnikiem, możesz nie pobierać wynagrodzenia i nie spowoduje to powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie spółki. Dlaczego? Jak wynika z orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych – jeśli jesteś wspólnikiem w spółce dążysz do zwiększenia jej majątku, licząc na przyszłe korzyści tj. dochód ze zbycia akcji lub udziałów czy dywidenda.

W jaki sposób pobiera się zaliczki na PIT dla członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji?

Jeśli Twoje wynagrodzenie nie przekracza 200 zł to płatnik – w tym wypadku spółka lub fundacja – pobiera od niego podatek w wysokości 17% od przychodu i nie pomniejsza go dodatkowo o koszty uzyskania przychodu. Jeśli natomiast wynagrodzenie jest wyższe, pobierany jest podatek w wysokości 17% dochodu, a przychód pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie. Płatnik ma obowiązek comiesięcznej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20-tego każdego miesiąca. Raz do roku – do końca lutego – spółka lub fundacja ma obowiązek przekazać Tobie, jako członkowi zarządu oraz przypisanemu do Twojego miejsca zamieszkania Urzędowi Skarbowemu informacje o dochodach i pobranych z ich tytułu zaliczkach w formie deklaracji PIT-11.

 

Julia Grobel

Kancelaria Wyrzykowscy