Czy wiesz czym jest dropshipping i jak stworzyć umowę dropshipping’u? Czy takie rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystne?

Data publikacji: 09-10-2023

Czym jest umowa dropshipping’u?

Chciałabym Państwu przybliżyć temat dropshipping’u, który ostatnio staje się coraz bardziej ceniony wśród przedsiębiorców. Myślę, że w dobie tak rozwiniętych usług online, warto wiedzieć, na czym polega dropshipping i rozważyć, czy jest dobrą opcją dla rozwoju przedsiębiorstwa. 

Umowa dropsihpping’u staje się coraz bardziej popularna wśród naszych klientów. Nie ma w tym niczego zaskakującego, biorąc pod uwagę tak szybko rozwijający się rynek sprzedaży internetowej w ostatnim czasie. Wielu z nas, decyduje się korzystać z zakupów internetowych (na stronach internetowych lub poprzez aplikacje sklepów), ponieważ niejednokrotnie to rozwiązanie jest prostsze, szybsze i tańsze, niż wizyta w sklepie stacjonarnym. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest dropshipping? Dropshipping – to zgodnie z przyjętą powszechnie definicją model, w którym przenosi się proces wysyłki towaru (pakowania, dostarczania) ze sprzedawcy, na zewnętrznego dostawcę, który realizuje ten proces na rzecz klienta, czyli kupującego. Zastosowanie tego rozwiązania powoduje, że sprzedawca (sklep internetowy) zbiera zamówienia od klientów, przekazując następnie dane dotyczące zamówienia dostawcy dropshipping’owemu. Ten z kolei organizuje cały proces wysyłki i dostarczanie towarów. Umowa dropshipping’u określa zasady współpracy tych dwóch stron – sprzedawcy oraz podmiotu świadczącego na rzecz sprzedawcy usługi wysyłkowe.

Korzyści z zastosowania modelu dropshipping’u.

Praktyka pokazała, że powyższe rozwiązanie jest dobre przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą w ten sposób skupić się na rozwoju sklepu internetowego. Dla dużych firm, takie rozwiązanie jest wskazane wówczas, kiedy chcą skupić się na bardziej profesjonalnym procesie dostawy i obniżyć koszty tego procesu. Umowa dropshipping’u niewątpliwie może spowodować obniżenie kosztów dostawy, przede wszystkim z uwagi na fakt, że przenosi obowiązki pracowników, którzy dotychczas zajmowali się wysyłką, na zewnętrzny podmiot. Pracownicy mają zatem przestrzeń na to, aby wykonywać inne czynności. Ponadto, warto zauważyć, że to dostawca dropshipping’owy powinien posiadać co do zasady swoje zasoby magazynowe oraz oprogramowanie niezbędne do zarządzania procesem wysyłkowym. Sprzedawca zawiera jedną umowę – dropshipping’u. Uwalnia się w ten sposób od umów z firmami transportowymi, posiadającymi magazyny, dostawcami oprogramowania itp. Korzysta z zasobów jednego podmiotu - dostawcy dropshipping’owego.

Ryzyko związane z zawarciem umowy dropshipping’u.

Z zawarciem takiej umowy wiąże się oczywiście także pewne ryzyko. Sprzedawca musi zawsze brać pod uwagę stany magazynowe dostawcy, nie może kontrolować procesu wysyłki, a dodatkowo powinien zadbać o prawidłowe uregulowanie kwestii reklamacji i zwrotów. Ważne jest również to, że zastosowanie tego modelu może spowodować wydłużenie procesu wysyłki oraz często brak możliwości personalizowania przesyłek.

Aby uniknąć potencjalnego ryzyka, należy dobrze przygotować umową dropshipping’u i prawidłowo zabezpieczyć interesy stron. Jest to umowa, która nie ma swojego uregulowania w przepisach prawa. Tworząc ją, sięgamy w takim razie do przepisów ogólnych dotyczących zobowiązań, a strony mają dużą swobodę w kształtowaniu swoich  praw i obowiązków.  
Najważniejsze elementy umowy dropshippingu to określenie przedmiotu umowy, czasu trwania umowy, zasad jej rozwiązania, zasad rozliczenia stron, zasad odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, terminów realizacji usług, kontroli stanów magazynowych, poufności informacji, praw autorskich (uwaga - ważne, a często pomijane. Dlaczego ważne? Ponieważ umowa dropshipping’u może obejmować także dodatkowe usługi, które mogą polegać na fotografowaniu, tworzeniu opisów, katalogów zdjęć produktów itp.), odpowiednia koordynacja stanu sklepu internetowego i oprogramowania magazynowego (również ważne, a jednak często spotykam umowy bez tego typu zapisów – proszę sobie wyobrazić niezadowolenie klienta, który dokonał zakupu towaru widniejącego w sklepie internetowym, którego jednak w rzeczywistości nie ma na nastanie magazynowym – nikt z nas nie lubi takich sytuacji).

Umowa dropshipping’u a RODO.

Jako że RODO to najbliższy dla mojej działalności temat, chciałabym Państwu również zasygnalizować, że zawarcie umowy dropshipping’u wiąże się z pewnymi obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych. Z uwagi na wysokość ewentualnych kar za naruszenie RODO, nie można o tym zapomnieć.

W celu należytego świadczenia usług i wykonania umowy, dostawca dropshipping’owy otrzymuje od sprzedawcy dane klientów, do których mają zostać dostarczone zamówione produkty. To nic innego, jak przekazanie danych do przetwarzania, co wiąże się z koniecznością zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca będzie miał status administratora, a dostawca status podmiotu przetwarzającego, który przetwarzał będzie dane na rzecz administratora. Proszę również pamiętać o odpowiednim wdrożeniu RODO (umowa dropshipping’u wiąże się z przetwarzaniem danych na dość dużą skalę i z przekazywaniem tych danych do innego podmiotu, dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę danych). Warto również w polityce prywatności, udostępnianej na stronie internetowej, zamieścić informacje dla klienta o tym, że w związku z korzystaniem z usług dropshipping’u, dane klienta będą przekazywane dostawcy dropshipping’owemu.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z modelu dropshipping’u w swojej firmie, dowiedzieć się czegoś więcej, stworzyć lub przeanalizować umowę, albo też dostosować ochronę danych osobowych w związku z wprowadzeniem w firmie dropshipping’u, zapraszamy do kontaktu.

Adwokat Justyna Cybulska
Kancelaria Wyrzykowscy