Dłuższy termin na złożenie VAT-26

Data publikacji: 14-09-2021

Aktualnie, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć informację VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Ten termin będzie obowiązywał do końca września 2021 roku.

W ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2 wprowadza się zmianę w art. 86 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Nowa wersja przepisu będzie obowiązywać od 1 października 2022 r. To znaczy, że znajdzie ona zastosowanie w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych od 1 października 2021 r. Ustawa nowelizująca została już opublikowana w dzienniku ustaw.

Podatnicy będą zobowiązani do złożenia informacji VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Po zmianie będzie zatem to termin właściwy dla ewidencji JPK. Otóż powyższy termin na złożenie VAT-26 będzie dotyczył podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie i kwartalnie.

Bez zmian pozostaje zasada, zgodnie z którą uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia złożenia informacji VAT-26, jeżeli informacja ta zostanie złożona po terminie.


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy