Gdzie kończy się rola księgowa, a zaczyna współpraca z doradcą podatkowym?

Data publikacji: 15-11-2022

Gdzie kończy się rola księgowa, a zaczyna współpraca z doradcą podatkowym?

Zaufany księgowy to skarb, ale myślenie, że jego usługi zaspokoją wszystkie podatkowe potrzeby Twojego biznesu, to bujanie w obłokach. Tak naprawdę, każdy przedsiębiorca, powinien mieć pod ręką doradcę podatkowego. Dlaczego? Jaka właściwie jest różnica pomiędzy kompetencjami tych dwóch specjalistów? Chociaż zawody te wzajemnie się uzupełniają to jednak warto zaznaczyć i wiedzieć o istotnych różnicach. 

Tegoroczny „Polski ład” przewrócił dotychczasowy system podatkowy w naszym kraju do góry nogami. Był to okres frustrujący dla właścicieli mniejszych, jak i większych firm. Wielu z nich zorientowało się, że zanim postawią kolejny krok biznesowy w nowym roku, warto znaleźć dobrego doradcę podatkowego, który zasugeruje optymalną drogę.

Był to jednak moment, gdy oprócz samych przedsiębiorców, kontaktu do tego specjalisty zaczęły szukać biura rachunkowe. Dlaczego?

Po pierwsze - z początkiem 2022 roku praktycznie każda firma w Polsce musiała zmierzyć się z niełatwymi decyzjami podatkowymi, więc mnóstwo biur rachunkowych otrzymało od swoich klientów zapytania:
Jaką formę działalności wybrać?
Jaką formę opodatkowania warto zastosować w mojej firmie?
Jak mam intepretować i stosować zmienione przepisy?. 

Niestety otrzymując takie pytania wchodzimy w zakres usług związanych z doradztwem podatkowym, które to są zastrzeżone dla doradców podatkowych.

Po drugie - działo się to na tak dużą skalę, że nawet ci księgowi, którzy do tej pory czasem przymykali oko i doradzali w sprawach podatkowych, nie mając odpowiednich uprawnień, w większości nie chcieli już tego robić z obawy przed konsekwencjami.

W ten oto sposób biura rachunkowe chciały zapewnić spokój i bezpieczeństwo swoim klientom, ale i sobie, bo przypomnijmy - ryzyko poniesienia odpowiedzialności za wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień grozi karą w wysokości 50 tysięcy zł.

Zastanawiasz się pewnie teraz, które obowiązki należą do księgowego, a kiedy wchodzi on w kompetencje doradcy podatkowego?

Rola i obowiązki księgowego

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że ze prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie rozliczeń podatkowych jest czynnością stricte techniczną. Analizując role księgowych nie można ich czynności sprowadzać do roli bezmyślnych wklepywaczy. Byłoby tu zupełnie nieprzystające do wymagań jakie dziś stawia rynek.

W usługach księgowych mieszczą się między innymi takie zadanie jak:
•    prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów
•    kalkulacje podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowych
•    comiesięczne rozliczanie podatków i ZUS
•    sprawdzanie poprawności dokumentacji
•    wypełnianie deklaracji podatkowych
•    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej
•    sporządzanie sprawozdań finansowych

Co ważne, wszyscy księgowi mają obowiązek stosować obowiązujące ustawy podatkowe, ustawę o rachunkowości i rozporządzenia. Muszę ich przestrzegać, pod groźbą sankcji. Zatem, jeśli Twój księgowy prosi o określone dokumenty, nie wynika to z jego nadgorliwości, lecz jest wynikiem obowiązujących przepisów.

Podsumowując. Księgowość jest do kalkulacji podatków, poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania rozliczeń i wypełniania deklaracji. W swojej pracy kieruje się zasadami takimi jak zasada istotności, która obliguje księgowych do ujęcia w księgach wszystkich operacji, które w istotny sposób wpływają na oceną sytuacji finansowej Twojej firmy. Jest też zasada kompletności, która mówi, że każda dokumentacja powinna być kompletna.

Doradca podatkowy ma też uprawnienia do wykonywania wszystkich obowiązków księgowego. Jednak jego możliwości są szersze. Doradca podatkowy jest prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym.


Rola i obowiązki doradcy podatkowego

Pytanie „jaką formę opodatkowania wybrać?” należałoby właśnie skierować do doradcy podatkowego. Więc teraz zajmiemy się rolą doradcy podatkowego.

Posiada on uprawnienia, by zająć się dla Ciebie takimi działaniami jak:

•    doradztwo w zakresie podatków, optymalizacja podatkowa
•    tłumaczenie jak interpretować przepisy, porządkowanie 
•    śledzenie zmian w prawie podatkowym
•    wyjaśnianie jak rozumieć zmiany w podatkach
•    doradzanie jaką formę opodatkowanie wybrać
•    obliczenia podatkowe
•    prowadzenie ksiąg i gromadzenie dokumentacji
•    obliczanie i składanie deklaracji podatkowych
•    opinie i audyt podatkowe
•    reprezentowanie przed sądem lub organami podatkowymi
•    udział w planowaniu strategii biznesowej przedsiębiorcy, strategii podatkowej

Oczywiście zarówno księgowi, jak i doradcy podatkowi muszą być na bieżąco z przepisami podatkowymi. Jednak doradcy podatkowi muszą śledzić nie tylko zmiany w przepisach, ale też wydawane w kwestiach spornych wyroki, które są istotnym punktem do późniejszych interpretacji. Tej wiedzy nie możesz wymagać od księgowego, ale od doradcy podatkowego już tak. Ponieważ, jak już wyżej wspomnieliśmy, jest to prawnik specjalizujący się w przepisach podatkowych, dlatego podatki to jego konik.


Ponadto, tak jak księgowy skupia się na rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków, będąc swoistym pośrednikiem między Twoją firmą a państwem. Doradca podatkowy będzie dążył również do tego, aby czerpiąc ze swojej wiedzy na temat podatków, nie tylko zabezpieczać Twój biznes, ale też prowadzić go w stronę jak największych zysków.

Warto też wspomnieć, że o ile księgowi dokształcają się wedle uznania i możliwości, doradca podatkowy robi to obligatoryjnie, bo zobowiązują go do tego przepisy. Co ważne, aby zostać doradcą podatkowym, też trzeba przejść konkretną drogę - uzyskać, uprawnienia, zdając egzamin ustny i pisemny. Księgowi nie są już do tego zobowiązani. Zawód ten został w 2014 r. zderegulowany i odtąd w Polsce księgowym może zostać właściwie każdy, kto nie był karany i dopilnuje ubezpieczenia OC dla swojej działalności.

W newralgicznym momencie, jakim był początek bieżącego roku podatkowego, wiele biur rachunkowych skontaktowało się z doradcami podatkowymi, doraźnie korzystając z ich pomocy. Jednak prawda jest taka, że polski system podatkowy jest na tyle skomplikowany, iż taka jednorazowa pomoc żadnemu biznesowi nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa na stałe.

Największe korzyści niesie przedsiębiorcom regularna współpraca z doradcą podatkowym. I nie wystarczy tu jedynie posiadanie dostępu do takiej usługi, ale faktyczne z niej korzystanie. W doradztwie podatkowym nie chodzi bowiem tylko o tak zwane „gaszenie pożarów”, czyli łagodzenie skutków błędnych decyzji (co czasem jest po prostu niemożliwe). Głównym zadaniem doradcy podatkowego jest wyeliminowanie zagrażających sytuacji i poprowadzenie przedsiębiorcy bezpieczną drogą - w stronę korzyści, dzięki właściwej strategii. Tę jednak może zaproponować tylko będąc na bieżąco z Twoimi poczynaniami biznesowymi.
Dlatego, jeśli masz możliwość korzystania z doradztwa podatkowego, nie bagatelizuj potencjału tej usługi. Postaw na regularny kontakt i pamiętaj, by informować swojego doradcę o kolejnych krokach biznesowych już na etapie ich planowania. Tylko wtedy, ten niekwestionowany specjalista od fiskusa będzie miał możliwość przewidzieć i wykluczyć ewentualne negatywne skutki podatkowe Twoich działań. A w rezultacie, będzie mógł nie tylko uchronić Twoją firmę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji, ale też podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, by dynamicznie się ona rozwijała. 


Jak widzisz po przeczytaniu tego powyższego jest znacząca różnica między zadaniami, które może wykonywać doradca, a tymi, które wykonuje księgowy. Poniżej w formie tabeli zestawiono istotne różnice:

KSIĘGOWY DORADCA PODATKOWY
Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych, wykształcenie średnie, osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu, wykształcenie średnie Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych, wykształcenie wyższe, osoba niekarana, nieskazitelnego charakteru, która swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu.
Nie jest potrzebny certyfikat wydawany przez Ministerstwo Finansów, przed deregulacją z 2014 r. wymagano np. 2-letniej praktyki, wykształcenie minimum średniego oraz zdania egzaminu  Odbycie praktyki zawodowej, zdanie pisemnego oraz ustnego egzaminu w Ministerstwie Finansów 
Brak takiego obowiązku, jednak naturalne jest, iż księgowi na własną rękę musze szkolić się i być na bieżąco jednak nie nadzorowane, nie jest to obowiązkowe Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, którego niedopełnienie zagrożone jest odpowiedzialnością dyscyplinarną. W trakcie danego roku doradca podatkowy ma obowiązek odbyć szkolenia za określoną liczbę punktów.
Brak etyki zawodowej księgowych, chociaż biura rachunkowe posiadają swoje stowarzyszenia i organizacje, które to określaną pewne zasady Obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej doradców podatkowych
Brak tajemnicy zawodowej, może być przesłuchiwany jako świadek przez organy podatkowe i sądy Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, chyba, że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami
Obowiązkowe OC Obowiązkowe OC
Brak uprawnień do występowania w imieniu swoich klientów przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych Uprawnienie do występowania w imieniu swoich klientów przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
Księgowy nie może poświadczać kopii dokumentów Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, poświadczać odpisy dokumentów za zgodnością z okazanym oryginałem, może udzielać dalszych pełnomocnictw (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu

Współpracę z księgowym i współpracę z doradcą podatkowym porównać można do
różnych sposobów zwiedzania miasta. Możesz to zrobić na własną rękę otrzymując od swojego biura podróży plan miasta, spis najważniejszych atrakcji oraz wskazówki jak do nich dotrzeć lub rozpocząć zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem, który każdego dnia odkrywa miasto na nowo. 

Pierwszy sposób pokaże Ci gdzie są atrakcje i na co zwrócić uwagę. Drugi zaś zaproponuje tę samą podstawę, ale zabierze Cię też w mniej znane miejsca, a często również ciekawe zakamarki miasta, które mogą bardzo wzbogacić Twoją podróż.

Owocnych podróży w świecie biznesu.

Korzystanie z pomocy profesjonalisty w kwestiach podatkowych to dodatkowy as w rękawie dla każdego biznesu. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z jednym z doradców podatkowych Kancelarii Wyrzykowscy i bądź bezpieczny podatkowo.

https://kancelariawyrzykowscy.pl/pl/oferta/doradztwo-podatkowe/