Koniec trzeciego lockdownu w galeriach handlowych?

Data publikacji: 26-01-2021

Trzeci lockdown został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zakaz dotyczy m.in. handlu detalicznego właścicieli lub najemcy powierzchni w galeriach handlowych powyżej 2000m2 z wyłączeniem pewnych działalności jak sprzedaż żywności czy środków czystości. Zakaz pierwotnie miał obowiązywać do 17 stycznia 2021 roku, lecz został przedłużony do 31 stycznia 2021 roku. Aktualnie rząd zapowiedział zmiany dotyczące obostrzeń, lecz nie są one znane – mają zostać podane do wiadomości w tym tygodniu. 


Chcąc jakkolwiek złagodzić skutki ograniczenia handlu, ustawodawca wprowadził już wcześniej w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zapis umożliwiający wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron w umowie najmu bądź innej podobnej, która ma na celu oddanie do używania powierzchni handlowej. Udogodnienie takie obowiązuje na czas obowiązywania zakazu działalności w galeriach handlowych, których powierzchnia przekracza 2000 m2. 

Czy w takim razie najemca nie musi nic robić? Zobowiązania same wygasają?

Otóż, nie. Najemca musi złożyć wynajmującemu bezwarunkowe i wiążące oświadczenie woli przedłużenie obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy. Ofertę złożyć trzeba w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu, co może wydarzyć się praktycznie za chwilę. Tym samym najemcy powinni szczególnie obserwować poczyniania rządu, żeby wiedzieć, do kiedy mają czas na dopełnienie niezbędnych formalności. Spóźnieni najemcy niestety mogą wiele stracić…

 

Czy w związku z lockdownem wynajmujący może mi kazać opuścić lokal?

Logika wskazuje, że skoro ustawodawca wprowadził przepis, dzięki któremu zobowiązania stron mogą ulec wygaśnięciu, to tym samym chciał uniknąć takich sytuacji. Wynajmujący nie może wzywać najemcy do opuszczenia lokalu, a gdy dostanie ofertę o przedłużeniu umowy – wskazywać termin do ponownego zajęcia lokalu. 


Należy pamiętać, że strony nie muszą rozliczać się końcowo tak, gdyby umowa została rozwiązana. Przykładowo, wynajmujący nie musi zwracać kaucji czy gwarancji bankowych. 

 

W pigułce – zapamiętaj!

  • złóż ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy najmu na dotychczasowych warunkach o czas obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy;
  • na złożenie oferty masz czas do trzech miesięcy po dniu zniesienia zakazu – jeśli się spóźnisz, mora trahit periculum („zwłoka pociąga za sobą ryzyko”);
  • ofertę złóż najlepiej pisemnie – będziesz miał dowód, gdyby wynajmujący podważał ustne ustalenia. 

Dagmara Jabłońska

Kancelaria Wyrzykowscy