Koniec z oznaczaniem faktur w ewidencji symbolem MPP

Data publikacji: 22-06-2021

W aktualnym stanie prawnym (do końca czerwca 2021 r.) podatnicy VAT są zobowiązani do oznaczania symbolem „MPP” faktury dokumentujące transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ministerstwo przygotowało zmiany w tym zakresie, które mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r. Okazuje się, że zgodnie z ostateczną wersją rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, podatnicy nie będą już w ogóle zobowiązani do oznaczania faktur dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

Można wspomnieć, że projekt z 9 marca 2021 r. zakładał rozszerzenie tego obowiązku na faktury dotyczące transakcji, gdzie mechanizm podzielonej płatności został zastosowany dobrowolnie. Takie rozwiązanie prowadziłoby do konieczności sprawdzania, czy kontrahent zapłacił za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, celem prawidłowego sporządzenia ewidencji. Pozytywnie należy ocenić wycofanie się z tego pomysłu przez Ministerstwo Finansów. W szczególności dla sprzedawców byłby to rozwiązanie problematyczne, gdyż na etapie wystawienia faktury, w którym to momencie zwykle wprowadza się już oznaczenie do ewidencji, nie wiadomo jak zostanie ona uregulowana. Powodowałoby to obowiązek częstego korygowania ewidencji, z uwagi na możliwość, że faktura nieoznaczona symbolem „MPP” przez sprzedawcę zostanie uregulowana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, co zostanie stwierdzone już po złożeniu rozliczenia VAT.

Tak więc, jeżeli wejdą zmiany, począwszy od JPK_V7M składanego za lipiec 2021 r. podatnicy nie będą już zobowiązani do oznaczania faktur wprowadzanych do ewidencji symbolem „MPP” w żadnym przypadku. Rozliczenie za czerwiec, które jest składane w lipcu powinno jeszcze zawierać oznaczenie „MPP” przy fakturach objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy