Przygotuj swoją firmę na KSEF. Krajowy System e-Faktur czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Data publikacji: 02-08-2023

⚠️ UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! ⚠️ Rewolucja zbliża się wielkimi krokami, a czasu na przygotowania jest coraz mniej! KSeF będzie obligatoryjny od lipca 2024, a karę pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze może nałożyć naczelnik urzędu skarbowego, jeśli nie zastosujesz się do nowych przepisów. ???? To nie jest przyszłość, której możesz uniknąć. To NIE jest zmiana, na którą możesz poczekać. Twoja firma, Twoje finanse, a nawet Twoja przyszłość jako przedsiębiorcy mogą być zagrożone. ???? Przeczytaj ten artykuł TERAZ i dowiedz się, jak przygotować się do największej rewolucji w wystawianiu faktur od lat, zanim będzie za późno. Twoja firma nie może sobie pozwolić na ignorowanie tej wiadomości. Czy jesteś gotów na KSeF? Czy naprawdę chcesz ryzykować? Czas działać już teraz! ⏰

KSeF będzie obligatoryjny od lipca 2024. Zobacz jak przygotować się do największej rewolucji w wystawianiu faktur od lat i dlaczego warto przygotować się do tego już teraz!

Wdrożenie KSeF wymaga wielu działań i nie należy czekać  z tym do ostatniej chwili. Biorąc pod uwagę zakres zmian i ich skalę, należy rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowego systemu w Twojej firmie już teraz.  Gdy KSeF stanie się obligatoryjny, Ty będziesz świetnie przygotowany i będziesz mógł zajmować się prowadzeniem biznesu.

Co to jest KSeF i kogo dotyczy ?

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur, jest to specjalnie utworzona platforma, która służy do wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF będzie dotyczył firm, które wystawiają  faktury zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi VAT i mają siedzibę na terytorium Polski. Faktury od podmiotów zagranicznych, będą wpływały do firm w taki sam sposób jak dotychczas. Podmioty te nie są objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF.

Platforma KSeF będzie służyła do przesyłania oraz odbierania faktur pomiędzy podatnikami posiadającymi siedzibę w Polsce. 

Dlaczego to jest tak ważne?

Obecnie wystawianie faktur ustrukturyzowanych w  KSeF jest dobrowolne. Zgodnie z procedowanym  rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wystawianie e-faktur będzie obowiązkowe od dnia:

1 lipca 2024 dla czynnych podatników VAT;
1 stycznia 2025 dla tzw. podatników zwolnionych z VAT.


Obligatoryjny KSeF:

- od 1 lipca 2024 dla czynnych podatników VAT

- od 1 stycznia 2025 dla tzw. podatników zwolnionych z VAT

Dla firm, które nie będą w stanie dostosować swoich procedur i systemów, KSeF może stać się poważnym zagrożeniem

Wdrożenie KSeF wiąże się z koniecznością podjęcia zmian mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności procesu fakturowania. Stanowi to wyzwanie szczególnie dla przedsiębiorców, którzy do tej pory stosowali wyłącznie papierowe faktury.

Błędy w fakturowaniu mogą spowodować nie tylko konsekwencje podatkowe, ale także opóźnienia w płatnościach i pogorszenie relacji z kontrahentami.

W przypadku awarii i niedostępności KSeF możliwość wystawiania faktur będzie ograniczona, a podatnik będzie musiał dopełnić tego obowiązku w ściśle wyznaczonym terminie. Jeśli awaria wystąpi po stronie podatnika, to będzie on obowiązany przesłać faktury do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym. Czasu więc będzie mało, a ryzyko uchybienia terminom jest wysokie ze względu na różne sytuacje losowe.

Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami, jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, naczelnik urzędu skarbowego nałoży w drodze decyzji karę pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W przypadku faktury bez wykazanego podatku kara pieniężna wyniesie do 18,7% wysokości kwoty należności wykazanej ogółem na tej fakturze.

Czy musisz przeszkolić swoich pracowników do KSeF? 

Szkolenie z KSeF jest konieczne dla Ciebie oraz Twoich pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur. Tylko odpowiednie szkolenia pozwolą Wam uniknąć błędów w wystawianiu faktur oraz negatywnych konsekwencji z tym związanych.

Profesjonalne szkolenia znajdziesz w ofercie Kancelarii Wyrzykowscy już niebawem!

Bezwzględnie należy pamiętać o ustawowych terminach wystawiania faktur. Zasada ogólna: fakturę VAT należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonasz dostawy towaru lub wykonasz usługę.

Podkreślenia wymaga fakt, że faktura wysłana do KSeF nie może być edytowana, ani anulowana. Istotne jest też to, że data wystawienia faktury w KSeF jest datą wysłania jej do systemu. Może to mieć wpływ na datę powstania obowiązku podatkowego w określonych przepisami prawa przypadkach. Należy także pamiętać, że system KSeF nie sprawdzi faktury pod względem poprawności wpisanych danych, a jedynie zweryfikuje czy wszystkie wymagane elementy faktury zostały uzupełnione.

BARDZO WAŻNE:

- faktura przesłana do KSeF nie może być edytowana, ani anulowana;

- data wystawienia faktury w KSeF jest datą wysłania jej do systemu.

3 najważniejsze powody, dla których już TERAZ warto przygotowywać się do KSEF:

gdy korzystanie z platformy KSeF do wystawiania faktur będzie obligatoryjne, będziesz świetnie przygotowany. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas oraz ograniczyć stres związany z wdrażaniem nowych rozwiązań;


Ty i Twoi pracownicy będziecie mieli więcej czasu na szkolenia, aby zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wystawianiem faktur w KSeF. Konieczna może okazać się także integracja programu do wystawiania faktur, z którego obecnie korzystasz i platformy KSeF;
w przypadku fakultatywnego korzystania z KSeF termin zwrotu VAT wynosi 40 dni przy spełnieniu innych warunków. Zgodnie z art. 87 ust. 5b ustawy o podatku od towarów i usług spełnić należy łącznie następujące warunki:
- wystawianie faktur sprzedaży wyłącznie w postaci ustrukturyzowanej;

- kwota podatku naliczonego lub różnica podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie może przekraczać 3.000 zł;

- przedsiębiorca w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres zwrotu podatku VAT był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, za każdy okres rozliczeniowy składał pliki JPK_V7, posiadał rachunek bankowy zgłoszony na białej liście

 

Milena Szymańska

Manager ds. księgowości i podatków

Karolina Morawska

Młodsza księgowa