KSeF w JST – numer faktury w JPK_V7

Data publikacji: 20-11-2023

Aktualnie w części sprzedażowej JPK_V7 podatnicy wskazują numer faktury nadany przez sprzedawcę (§ 10 ust. 2 pkt 1 lit. c Rozporządzenia MFIiR z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług) jako wyłączny numer identyfikujący ten rodzaj dokumentu. W części zakupowej analogicznie (§ 11 ust. 4 pkt 3). Co, gdy zacznie obowiązywać KSeF?

Aktualnie procedowane jest rozporządzenie w sprawie zakresu danych wskazywanych w części sprzedażowej i zakupowej JPK_V7, w związku z KSeF – w trakcie opiniowania.

W projekcie z 24 października 2023 r. (numer z wykazu 757) poza numerem faktury, w pliku JPK_V7 będzie się również wskazywało „numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeżeli został nadany” – projektowany § 10 ust. 2 pkt 1 lit. g oraz § 11 ust. 4 pkt 6 w/w rozporządzenia. Co ważne, numer KSeFowy podlega wykazaniu, jeżeli został nadany. W związku z czym, jeżeli faktura będzie wystawiona w KSeF to oba jej numery będą funkcjonowały jednocześnie, w zakresie sporządzenia prawidłowego JPK_V7.

Z brzmienia ustawy o VAT nie wynika, aby zmianie uległy elementy wymagane dla faktury, gdyż zmianie nie ulega art. 106i tej ustawy – zatem numerem faktury ma być niezmiennie numer nadany przez sprzedawcę. Jedynie w art. 106na wskazano, że fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Zatem aby uznana została za wystawioną musi „przejść” weryfikację w KSeF i zwrotnie w UPO nadany zostanie jest KSeFowy numer.

Czeka nas zatem zmiana w zakresie danych wykazywanych w JPK_V7. Zmiany będą dotyczyć większej ilości danych, m.in. obowiązywać będą nowe oznaczenia dla faktur wystawionych w trakcie trwania awarii KSeF lub jego niedostępności.

Pigułkę wiedzy o KSeF przedstawiliśmy w jednej z naszych publikacji Przygotuj się z nami na KSEF! Przewodnik dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dedykowanej właśnie dla Samorządów, jeśli jeszcze nie miałeś okazji się z nią zapoznać możesz pobrać ją tutaj.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy