Limit dla transakcji gotówkowych jednak od 2023 r.

Data publikacji: 18-01-2022

(Ostatecznie ustawodawca wycofał się z tych zmian. Zapraszamy do zapoznania się również z artykułem: "Ustawodawca wycofał się z ograniczenia limitu płatności gotówkowych")

Na naszym blogu, 22 listopada 2021 r. pisaliśmy o skutkach projektowanej zmiany limitu dla transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami.


Przypomnijmy, że zgodnie z projektem tzw. Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. limit dla transakcji gotówkowych miał wynosić 8 000 zł i zastąpić dotychczasowy limit 15 000 zł.
Powyższa zmiana pozostaje wciąż aktualna, przy czym wejście w życie tej zmiany końcowo ustalono na 1 stycznia 2023 r. (art. 5 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349)


Wraz ze zmianą limitu dla transakcji między przedsiębiorcami (nowelizacja art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców) zacznie obowiązywać również nowy limit transakcyjny – dla konsumentów. Na podstawie art. 7b ustawy o prawach konsumenta, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r., konsumenci będą obowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy