NIP nabywcy na paragonach od 1 stycznia 2020 r. – to już pewne!

Data publikacji: 02-08-2019

29 lipca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy. Przepisy ustawy wchodzą w życie od 1 września 2019 r. z kilkoma wyjątkami.

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 21 ustawy nowelizacyjnej fakturę VAT można będzie wystawić dla sprzedaży udokumentowanej uprzednio paragonem fiskalnym, pod warunkiem, że na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Dla przedsiębiorców niestosujących się do powyższej zasady i wystawiających faktury VAT do paragonów bez NIP-u nabywcy, ustawodawca przewidział karę w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na wystawionej fakturze. Ponadto należy pamiętać, że nierzetelne wystawianie faktur i posługiwanie się nimi podlega art. 62 Kodeksu Karnego Skarbowego, który to artykuł przewiduje karę dla podatnika w wysokości 720 stawek dziennych, a nawet karę pozbawienia wolności! W związku z tym, gdyby zdarzyło się Państwu kiedykolwiek po 1 stycznia 2020 r. wystawić fakturę do paragonu, na którym nie byłoby numeru NIP nabywcy, należy niezwłocznie wyzerować taki paragon w ewidencji kasy fiskalnej i do właściwego Urzędu Skarbowego złożyć tzw. „czynny żal”, aby uniknąć sankcji.

Nowe przepisy nie dotyczą wystawiania faktur do paragonów dokumentujących sprzedaż z okresu przed 1 stycznia 2020 r.

Nowe regulacje sformułowały wprost obowiązek dołączania do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika paragonu, co było już dotychczas powszechną praktyką.

Ponadto ustawa nakłada na podatnika-nabywcę, który odliczył VAT z faktury wystawionej do paragonu bez swojego NIP-u, karę w wysokości 100 % kwoty podatku wykazanej na fakturze. W związku z tym, aby uniknąć nieprzyjemności odliczamy VAT naliczony tylko z faktur wystawionych do paragonów, na których jest nasz NIP i taki paragon przed oddaniem sprzedawcy, kserujemy i zachowujemy razem z wystawioną do niego fakturą VAT!

Oczywiście NIP nabywcy na paragonie musi być w sposób trwały nadrukowany przez kasę fiskalną. Ustawodawca nie nałożył na podatników korzystających z kasy obowiązku dostosowania swoich urządzeń do nowego wzoru paragonu, niemniej jednak podatnicy, których kasy nie umożliwiają nadrukowania NIP-u nabywcy na paragonie nie mogą wystawiać faktur dla sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej na kasie!

Uwaga! Omówiony wyżej obowiązek nie dotyczy faktur wystawianych do paragonu dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dotyczy on wyłącznie nabywców, którzy działają jako przedsiębiorcy.

Milena Załęska

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o.