Objaśnienia podatkowe do pakietu SLIM VAT z 23 kwietnia 2021 r.

Data publikacji: 26-04-2021

JUŻ SĄ!
Objaśnienia podatkowe do pakietu SLIM VAT z 23 kwietnia 2021 r.

Po niemal 4 miesiącach od obowiązywania nowych zasad rozliczania podatku VAT, choćby w zakresie momentu ujmowania faktur korygujących doczekaliśmy się objaśnień podatkowych jak wskazał ustawodawca „w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)”.

O nowych zasadach ujmowania korekt in minus już Państwa informowaliśmy. Objaśnienia znajdują się na stronie MF, dokładnie tutaj:https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-kwietnia-2021-r-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat-oraz-wybranych-rozwiazan-doprecyzowujacych-niektore-konstrukcje-vat-wprowadzonych-ustawa-z-27-listopada-2020-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-2419. Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem, który ma bagatela 58 stron.

Sporo kontrowersji i problemów dla podatników, ale także biur rachunkowych ich obsługujących , stanowi w dalszym ciągu obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie podjętych uzgodnień co do dokonania korekty.

Wybierając jedną z kwestii wynikającą z objaśnień po krótce omówmy zatem w jaki sposób dokonać pomniejszenia podatku naliczonego, czyli korekty in minus przez nabywcę: 

(1)    gdy nabywca posiada fakturę korygującą 
W tym przypadku jest „prościej” bowiem po spełnieniu warunków uzgodnienia i posiadaniu faktury korygującej in minus jeszcze przed złożeniem deklaracji za okres, w którym to spełnienie nastąpiło – w rejestrze zakupu ująć należy otrzymaną fakturę korygującą.

(2)    gdy nabywca nie posiada faktury korygującej
W tym przypadku nabywca nie może czekać na fakturę korygującą, w okresie rozliczeniowym, w którym spełnione zostały warunki uzgodnienia musi on dokonać obniżenia podatku nalicoznego. Jak wskazano w objaśnieniach „zmniejszenie podatku naliczonego należy ująć w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW). W przypadku otrzymania faktury korygującej w kolejnym okresie, faktury tej nie należy wykazywać w ewidencji. Nie zachodzi zatem potrzeba korygowania pliku JPK_V7M/V7K”.

(1) bądź (2) pod warunkiem, że nastąpiło uzgodnienie warunków korekty, a także spełnienie tych warunków.

Nabywca NIE MOŻE czekać na otrzymanie faktury korygującej. W kontekście ujęcia korekty in minus nie mówimy bowiem o prawie do obniżenia podatku należnego o naliczony a o OBOWIĄZKU pomniejszenia podatku naliczonego.

Podpowiedź? Nie ważne jakim jesteś podatnikiem-nabywcą, jeśli dokonujesz odliczeń podatku VAT i korekta in minus dotyczy wcześniej dokonanego odliczenia w relacjach z kontrahentem pamiętaj aby PISEMNIE uzgadniać warunki dokonania takiej korekty, a także w sposób jasny wskazywać na zasady wzajemnych uzgodnień oraz moment, w którym uznajecie, ze zostaną one spełnione. 

Miało być prościej a tymczasem być może jest to czas na wprowadzenie kolejnej procedury rzetelnego rozliczania podatku VAT w odniesieniu do faktur korygujących, szczególnie jeśli dysponujesz znaczną kadrą pracowniczą, a korekty nie są tak częstym zjawiskiem jak same faktury.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy