Obniżka PIT dla młodych uszczupli budżety samorządów

Data publikacji: 29-07-2019

4 lipca 2019 r. została uchwalona ustawa obniżająca PIT dla osób, które nie skończyły 26. roku życia, a zakłada ona, że przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym podatnika będą zwolnione z PIT.

Zmiana w przepisach PIT z pewnością dotknie samorządy terytorialne, ponieważ to one są beneficjentami niemal połowy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Szacowana przez Ministerstwo Finansów ocena skutków regulacji zakłada, że dochody samorządów w kolejnych 10 latach zostaną uszczuplone o około 11,8 mld złotych. O ile budżet centralny jest w stanie zrekompensować powstały niedobór wpływami z VAT, o tyle samorządy nie mają takiej możliwości.

Dotychczas samorządom nie zaproponowano zmian w innych ustawach, dzięki którym zmniejszenie dochodów zostałoby zrekompensowane. Należy zauważyć, że taki stan rzeczy wskazuje na naruszenie art. 167 Konstytucji, który stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Brak równoległych zmian w ustawodawstwie, spowoduje, że realizacja zadań nałożonych na samorządy przy zmniejszonych dochodach będzie znacznie utrudniona. Ponadto sama procedura legislacyjna wprowadzanej obniżki PIT budzi zastrzeżenia ze względu na braki formalne. Otóż każdy projekt ustawy wpływający na zmianę wydatków samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 50 ustawy o finansach publicznych, należy konsultować z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, czego zabrakło w przypadku tego procesu legislacyjnego. Samorządy pozostawiono same z tym problemem. Ta i wcześniej wspomniana okoliczność mogą stanowić o niekonstytucyjności uchwalanej ustawy.

Milena Załęska

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o.