Ochrona praw autorskich - zdjęcia w Internecie

Data publikacji: 22-02-2021

Martwisz się o swoje zdjęcia w Internecie? Zobacz, czy masz powody do obaw. 
Wykonując swoje zdjęcia i zamieszczając je na stronie internetowej może zapalić Ci się tzw. „czerwona lampka” – a co jeśli ktoś będzie chciał te zdjęcia ukraść, czy powinienem oznaczyć specjalnie te zdjęcia?


Rzeczywiście większość zdjęć dostępnych w świecie internetowym posiada oznaczenie takie jak „wszelkie prawa zastrzeżone”. Co więcej, przeglądając udzielane porady prawne w Internecie, można spotkać kategoryczne stwierdzenia (o zgrozo!), że jak najbardziej – w celu właściwej ochrony prawnoautorskiej – dodatkowe zapisy powinny znaleźć się pod zdjęciami. Takie podejście może i było właściwe, ale obecnie (na podstawie ustawy z 1994 roku) nie ma ono większego zastosowania. 


To jak to naprawdę jest?
Aktualnie nie ma wymogu wprowadzenia zapisu pod zdjęciem – może być ono bardziej traktowane jako swojego rodzaju „straszak” – żeby osoba chcąca nielegalnie z niego skorzystać, miała szansę ponownie się zastanowić. 
Oczywiście należy pamiętać, że jeśli autor zdjęcia wykonał je w czasie poprzedniej ustawy (niecałe 30 lat temu), to chcąc obecnie zamieścić takie zdjęcie w Internecie i skorzystać z ochrony praw autorskich, powinien dodać wyraźne zastrzeżenie. 


Co mi przysługuje w przypadku kradzieży fotografii?
Po pierwsze, sporządź na własne potrzeby dokumentację – wykonaj zrzuty ekranu strony internetowej, na której bezprawnie zamieszczono Twoje zdjęcia. Najlepiej, żeby zawierały one dokładną datę – dużo łatwiej będzie Ci dochodzić swoich roszczeń przed sądem. 
Po drugie, zacznij od wysłania wezwania do zaniechania naruszania praw autorskich do zdjęć. Zawsze tam, gdzie to możliwe, rekomendujemy załatwienie sporu w sposób polubowny – takie rozwiązanie pozwoli Ci uniknąć dodatkowych kosztów i straconego czasu. W wezwaniu możesz wskazać swoje roszczenie – czy druga strona ma usunąć zdjęcie bądź także zapłacić Tobie oznaczoną kwotę z tytuły wyrządzonej szkody. 


Ale nie zdawałam/em sobie sprawy, że zdjęcia są objęte ochroną…
W dobie Internetu, każdy użytkownik powinien sprawdzić zdjęcie w celu jego użycia. Fotografie dostępne w wyszukiwarkach internetowych nie zawsze są darmowe, dlatego zdecydowanie lepiej korzystać z dedykowanych portali. Pobierając zdjęcie z tej specjalnej wyszukiwarki masz pewność, że albo nie jest ono chronione, albo zostało objęte otwartą licencją o charakterze powszechnym. 

Dagmara Jabłońska

Kancelaria Wyrzykowscy