Oznaczenia w części zakupowej JPK_V7

Data publikacji: 18-09-2023

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zaczęliśmy stosować rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, czyli rozporządzenie o oznaczeniach w JPK procedur i kodów GTU.

Rozporządzenie to nowelizowane było do tej pory 7 razy, ostatni raz obowiązujących zmian dokonano od dnia 28 kwietnia 2023 r. Przypominamy jakie oznaczenia mogą wystąpić w składanej deklaracji JPK_V7, w części zakupowej ewidencji.

Oznaczenia nadaje się według rodzaju dowodu nabycia. Oznaczenia powinny znajdować się w pliku JPK_V7, nie na danym dokumencie, oznaczeń dokonuje nabywca i nadaje je dokumentom ujętym w ewidencji.

VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, tj. faktura wystawiona przez podatnika VAT czynnego nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego, którą to fakturę nabywca towarów (wystawca faktury) ujmie w ewidencji zakupu, w przypadku przysługującego mu prawa do odliczenia podatku VAT, gdy z prawa tego korzysta

WEW – dowód wewnętrzny, tj. dokument inny niż faktura ujęty w ewidencji zakupu, przykłady:

  1. Oznaczenia tego nie nadaje się, w przypadku ujęcia otrzymanej faktury w ramach odwrotnego obciążenia, ale stosuje się je w przypadku ujęcia tego zakupu w ewidencji, gdy nabywca nie posiada jeszcze faktury.
  2. Oznaczenie to nadaje się dokumentom z korektą roczną/wieloletnią czy też związanych ze zmianą prawa do odliczenia podatku VAT na skutek zmiany przeznaczenia.
  3. Oznaczenie to nadaje się dokumentowi, który dokumentuje zmniejszenie kwoty podatku naliczonego, tj. korekta in minus, gdy nabywca nie posiada faktury korygującej, a doszło do spełnienia warunków uzgodnienia.

MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy, wówczas na fakturze od sprzedawcy będzie adnotacja „metoda kasowa”, a prawo do odliczenia podatku VAT powstanie nie wcześniej niż w momencie dokonania zapłaty za towar/usługę oraz posiadania faktury.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy