Oznaczanie faktur GTU_10 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Data publikacji: 24-11-2020

W przypadku gdy faktura dokumentuje dostawę budynku, budowli bądź gruntu należy ją oznaczyć w ewidencji JPK_V7M jako GTU_10.

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli i gruntów należy oznaczyć "10".

Z literalnego brzmienia przepisu rozporządzenia nie wynika jakoby oznaczenia tego należało dokonywać w przypadku dostaw lokali (mieszkalnych bądź użytkowych) – wniosek taki należy wysnuć z faktu, iż w rozporządzeniu mowa jest o budynkach, nie o ich częściach, a częścią taką jest właśnie lokal. W ustawie o VAT w przypadku regulacji mających mieć zastosowanie również do lokali stosowany jest zwrot „dostawa budynków, budowli lub ich części”. Zastanawiające jest zatem podejście ustawodawcy do rozróżniania budynków oraz ich części – w ustawie rozróżnienie to występuje, w rozporządzeniu natomiast nie.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna wskazało jednak, iż oznaczenie GTU_10 stosuje się w przypadku dostaw takich towarów jak budynki, budowle i grunty. Zgodnie z przepisami w zakresie podatku od towarów i usług jako towary rozumie się rzeczy oraz ich części. Zatem dostawę budynku, jak również jego części, czyli lokalu, należy oznaczyć przez GTU_10.

Wskazujemy jednak, iż wyjaśnienia te nie stanowią źródła prawa.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy