Data publikacji: 07-04-2020

Na początku 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli, który wskazuje obszary, na jakich skupi się Urząd w 2020 roku. Czego można się z niego dowiedzieć?

UODO w 2020 r. weźmie na celownik:

  • organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym – celem kontroli jest sprawdzenie sposoby przetwarzania danych osobowych SIS/VIS dostępnych poprzez Krajowy System Informatyczny lub pozyskiwanych bezpośrednio do SISII/VIS na podstawie ustawy o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
  • banki – przetwarzanie danych osobowych w związku ze sporządzaniem kopii/skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów. Na problem kserowania dokumentów UODO zwracał już uwagę administratorów danych (https://uodo.gov.pl/pl/138/1182), jednak ze względu na szereg wątpliwości i naruszeń w 2020 r. Urząd przyjrzy się temu problemowi bliżej.
  • podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy (tzw. inteligentne liczniki) – przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z tych wodomierzy. Urząd podkreśla, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii częstotliwości odczytów danych pochodzących z tzw. inteligentnych liczników, natomiast zakres przetwarzanych danych może różnić się w zależności od przyjętego przez operatora lub przedsiębiorstwa wodociągowego sposobu odczytu – Tym samym niezbędnym w trakcie kontroli będzie ustalenie, czy wobec przetwarzania danych, opartego na zdalnym odczycie wodomierzy dochodzi do profilowania danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO - podaje UODO w odpowiedzi na pytania Serwisu Samorządowego PAP.

Plan kontroli na 2020 r. jest zdecydowanie krótszy niż ubiegłoroczny, a przy okazji bardziej szczegółowy. Urząd skupia się na praktycznych kwestiach, które budziły wiele wątpliwości i były przedmiotem dyskusji w roku ubiegłym.

Pełny plan kontroli dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1302.

Nina Kowalik

Kancelaria Wyrzykowscy