Pomyłka przy wystawieniu paragonu na kasie fiskalnej - co zrobić?

Data publikacji: 12-10-2023

W przypadku pomyłki, oczywistej pomyłki, na zewidencjonowanej na paragonie fiskalnym (kasie fiskalnej) sprzedaży należy dokonać korekty takiego błędu. Taką pomyłką będzie np. wystawienie paragonu o sprzedaży brutto 199,00 zł, zamiast właściwej 155,00 zł.

Sposób działania w takim przypadku wskazany został w § 3 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2021 r. poz. 1625 ze zm.).

Podatnik koryguje tą pomyłkę poprzez ujęcie określonych danych w odrębnej ewidencji. Z ewidencji tej powinny wynikać następujące informacje:

  1. wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego błędnie zewidencjonowanych na paragonie (czyli dane wynikające z błędnego paragonu),
  2. krótki opis przyczyny i okoliczności wystąpienia tej pomyłki,
  3. w przypadku paragonu papierowego załącznik do ewidencji stanowić ma ten błędny paragon (oryginał, nie kopia) lub w przypadku paragonu elektronicznego wskazać należy numer tego paragonu oraz numer unikatowy (pamięci kasy fiskalnej).

Należy również zewidencjonować sprzedaż w prawidłowej wartości na kasie fiskalnej. Nie ma wzoru takiej ewidencji oczywistych pomyłek, można zatem utworzyć własny dokument, dostosować go do własnych potrzeb, jednak musi on zawierać co najmniej dane wynikające z § 3 ust. 4 rozporządzenia.

Martyna Archacka
Kancelaria Wyrzykowscy