Nie zawsze przysługuje prawo do odliczena całego VAT - obowiązek stosowania proporcji sprzedaży

Data publikacji: 27-08-2020

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz sprzedaż zwolnioną od podatku VAT oraz opodatkowaną tym podatkiem, nie od każdego zakupu odliczysz pełny VAT!

 

Przedsiębiorca, który jest VATowcem – czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność polegającą na wynajmie lokali mieszkalnych na cele mieszkalne. Usługi te są zwolnione z VAT. Oprócz tych usług odsprzedaje najemcom media (refakturuje usługi dostawy wody, energii elektrycznej), które nie korzystają ze zwolnienia - są opodatkowane według stawek właściwych dla tych mediów. Nadto, przedsiębiorca wynajmuje lokale użytkowe na cele działalności gospodarczej najemcy – usługi wynajmu lokali użytkowych to również sprzedaż opodatkowana.

 

W powyższej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek odpowiedniego dzielenia zakupów. Tylko od tych, które służą wyłącznie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT przedsiębiorca może odliczyć pełny VAT – np. remont lokalu użytkowego.

 

Przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia pełnego VAT od zakupów związanych z ogólną działalnością. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT wyłącznie w części ustalonej za pomocą proporcji. Do takich wydatków należą w szczególności usługi księgowe, materiały biurowe, a zatem takie zakupy, których charakter nie pozwala na przypisanie wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

 

Proporcję te ustala się jako udział rocznego obrotu ze sprzedaży opodatkowanej w całkowitym obrocie z działalności gospodarczej (ze sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej). Wynik zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przy ustalaniu proporcji należy jednak pamiętać, że nie każda sprzedaż jest uwzględniana przy liczeniu proporcji. Na potrzeby jej ustalania, do obrotu nie wlicza się, między innymi, obrotu ze sprzedaży środków trwałych podlegających amortyzacji.

 

Kwestia liczenia proporcji jest uregulowana w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przedsiębiorca stosujący proporcję odliczenia VAT musi również pamiętać o obowiązku dokonywania corocznej korekty VAT. Wynika to z faktu, że w trackie roku stosuje się proporcję obliczoną na podstawie danych za rok ubiegły. Po zakończeniu danego roku, odliczony VAT podlega korekcie poprzez uwzględnienie proporcji wyliczonej w oparciu o obrót uzyskany dla zakończonego roku.

 

Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy