Więcej podatników skorzysta z pełnego odliczenia podatku VAT

Data publikacji: 23-05-2022

W ramach pakietu Slim VAT 3 przewidywane są kolejne zmiany w przepisach o podatku VAT. Jedna z nich dotyczy możliwości stosowania pełnego odliczenia podatku VAT przy prowadzeniu sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku. Zgodnie z założeniami niżej opisana zmiana ma dotyczyć 2022 roku, czyli przy dokonywaniu korekty rocznej w pierwszym okresie rozliczeniowym przyszłego roku będzie miała ona zastosowanie.


Jak jest obecnie?

Na dzień dzisiejszy przepisy pozwalają uznać, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, pod warunkiem że proporcja przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł. Oznacza to, że jeżeli współczynnik sprzedaży wynosi 99% możliwe jest odstąpienie od stosowania tej proporcji i odliczanie całego podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do sprzedaży mieszanej, ale pod warunkiem, że różnica między pełnym odliczeniem, a proporcją 99% jest mniejsza niż 500 zł.


Co ma się zmienić?

Zmiana ma dotyczyć progu kwotowego i polega na zastąpieniu dotychczasowej kwoty 500 zł kwotą 10 000 zł.
Przykładowo, jeżeli pełny podatek VAT naliczony wynosi 80 000 zł, to 99% tej kwoty stanowi 79 200 zł. Kwota niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania proporcji wynosi 800 zł. Obecnie podatnik zobligowany jest do stosowania odliczenia podatku VAT proporcją 99%. W przypadku wejścia w życie tych zmian będzie można zastosować odliczenie pełne podatku VAT.


Czy zasada dotyczy wyłącznie współczynnika, czy również prewspółczynnika?

Powyższa zasada uregulowana jest w przepisach o współczynniku (art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług), jednakże ma zastosowanie również do prewspółczynnika na podstawie przepisu odwołującego do tej zasady – art. 86 ust. 2g ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że jeżeli prewspółczynnik wynosi 99% i kwota podatku niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tego prewspółczynnika jest mniejsza niż 500 zł (po zmianie - 10 000 zł) możliwe jest odstąpienie od stosowania prewspółczynnika (uznanie, że prewspółczynnik wynosi 100%).


Wnioski

Zmianę tę należałoby ocenić pozytywnie. Próg wynoszący 500 zł został wprowadzony w 2011 roku i od tamtej pory nie był zmieniany. Od tego czasu jednak ceny towarów i usług znacznie wzrosły, wobec czego zmieszczenie się w tym limicie jest trudniejsze. Można zatem wyprowadzić wniosek, że dzięki zmianie próg będzie bardziej dostosowany do obecnych cen towarów i usług. Zmiana spowoduje, że podatnicy dotychczas stosujący proporcję 99% z uwagi na przekroczenie progu 500 zł, ale mieszczący się w nowym limicie będą mogli skorzystać z odliczenia pełnego. Zmiana jeszcze nie obowiązuje, czekamy na ostateczne brzmienie przepisu.


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy