Data publikacji: 29-07-2020

Przedsiębiorco, udało Ci się otrzymać pożyczkę z urzędu pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej? A co z jej umorzeniem?

W związku ze zmianami tzw. ustawy COVID-19, która wprowadziła możliwość uzyskania pożyczki, wniosek o umorzenie nie jest potrzebny. Pożyczka zostanie umorzona z urzędu („z automatu”), bez konieczności składania wniosku. Urząd umorzy pożyczkę po weryfikacji w CEIDG/KRS, czy działalność jest dalej prowadzona.

Nawet jeśli w umowie z urzędem pracy była informacja o konieczności złożenia wniosku o umorzenie, to i tak wniosku nie trzeba składać.

Kiedy można spodziewać się umorzenia? Jak liczyć 3 miesiące od daty udzielenia pożyczki?

Umorzenia pożyczki należy spodziewać się po 3 miesiącach od daty udzielenia pożyczki, czyli wpływu środków na konto bankowe, a nie otrzymania pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki. Data zdarzenia czy pozytywna decyzja nie ma znaczenia w tym przypadku.

Potrzebujesz dokładnej podstawy prawnej, dlaczego nie musisz złożyć wniosku o umorzenie pożyczki?

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zmieniła art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i z ust. 7 usunięto „We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”.

Dagmara Jabłońska

Kancelaria Wyrzykowscy