Od 1 stycznia 2020 roku VAT, CIT i PIT opłacisz za pomocą indywidualnego rachunku - jego numer możesz sprawdzić już dziś!

Data publikacji: 29-11-2019

Wystarczy, że po wejściu na stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ zaznaczysz okno wyboru PESEL, bądź NIP, wpiszesz swój identyfikator w odpowiednim oknie i gotowe.

Twój indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) zostanie wygenerowany.

Pamiętaj, że płatności za jego pośrednictwem należy dokonać dopiero od 1 stycznia 2020 r., również w przypadku należności dotyczących zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

Dokonując płatności najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku, należy to zrobić zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, czyli na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczonego dla danego podatku.

Wygenerowany rachunek jest przypisany wyłącznie do jednego podatnika (płatnika) – należy go używać podczas dokonywania płatności podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zmieni się brzmienie art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej.

Jeżeli w tytule wpłaty nie wskażesz na poczet, jakiego podatku dokonujesz płatności – wpłata zostanie zaliczona na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich Twoich zobowiązań podatkowych. W przypadku gdy ciążą na Tobie zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonana wpłata zaliczona zostanie na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych.

Art. 61b oraz 62 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Martyna Archacka

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o.